Tässä kirjoitussarjassa käsittelemäni tunteiden hallinta ei tarkoita suinkaan tunteiden tukahduttamista.  Ilmaisematta jääneet tunteethan vaikuttavat kielteisesti jopa fyysiseen terveyteen (1).

Tuota tutkimustulosta tavallaan vahvistaa kesäkuussa 2007 UCLAn julkistama uutinen, jossa psykologian professori Matthew D. Lieberman kertoi tunteiden nimeämisen ”tuottavan terapeuttisia vaikutuksia aivoissa” (2). Tutkimuksissa koehenkilöiden aivoja tarkasteltiin fMRI-menetelmällä heidän katsoessaan joko vihaisia tai pelokkaita kasvoja valokuvista.  Kun tunne nimettiin oikein, aivojen mantelitumake eli amygdala rauhoittui.  Mantelitumakeella on hyvin keskeinen tehtävä tunteen käsittelyssä.  Tutkimuksessa puolestaan aivojen etulohkot, jotka ovat merkittävässä osassa tunteen tietoisessa säätelyssä aktivoituivat tunteen nimeämisen yhteydessä.

Tunteiden nimeämisen todetaankin yleisesti olevan tunneälyn perusta.   SDG*tunnekartta onkin kehitetty juuri sen takia, että ihmisten olisi helpompi tarrata kiinni tunteistaan ja antaa niille tarkka nimi.  Sen jälkeen tunteiden hallinta ja säätely onkin jo helpompaa.

Käytännössä tämänkertaista tunteiden säätelykeinoa voit kokeilla vaikkapa puhuessasi julkisesti.  Jos sinua jännittää, niin yksinkertaisesti vain toteat kuulijoillesi sinua jännittävän.  Sitten ei jännitä enää niin paljon.

 

                                  Tunteilemisiin,

                                  t. Pelle

 

(1)Psykologia /01/04 s. 55

(2)http://college.ucla.edu/news/07/feelings-into-words.html