(Tunteille on annettu koordinaatit kellonajan mukaan ja ilmoittamalla millä kehällä se sijaitsee keskipisteestä nähden.  Esimerkkinä mainittakoon vastuu (klo 1.30 = 2.) Tämä ominaisuus helpottaa huomattavasti tunteiden löytämistä SDG*tunnekartalta, kun niihin viitataan tekstissä.)

Tuorein ja helppolukuisin selvitys laajasta 121 tunteen kartasta löytyy TÄÄLTÄ.  Kannattaa aloittaa tutustuminen tuohon laajaan luomukseen tuosta runsaasti kuvitetusta kirjoituksesta..

SDG*tunnekartan  sanasto on pyritty laatimaan niin,  että siitä voidaan luoda aivan luontevia minä-viestejä malliin : ”tunnen tuskaa” (klo 5 = 4.).  Muut yleisimmin käytetyt minä-viestin muodot ovat : ”olen tuskainen”, ”tunnen oloni tuskaiseksi” ja ”tämä tuntuu minusta tuskalliselta”.  Joistakin tunnesanoista taas  muodostetaan verbejä, kun tahdotaan minä-viestillä ilmaista oma tunnetila

Olen juuri aloittanut tunteiden synonyymisanaston laatimisen.  Lajittelen Raamatussa käytetyn tunnesanaston sekä keräämäni parin tuhannen tunnesanan luettelon tunneilmaisut 121 eri luokkaan.  Siten kartan resoluutio paranee, jos ja kun saan sen vielä toteutettua hyperlinkein tuolle tutulle karttapohjalle.  Se saattaisi olla avuksi kirjoittajille sekä puhujille, kun he etsivät mahdollisimman eloisaa ilmaisukieltä.

Englanninkielinen SDG*tunnekartta on linkitetty ”INSPIRE CHRISTIAN WRITERS”-sivustolle.  Muuten sen saamat sosiaaliset nettihyväilyt ovat vielä  hyvin hyvin harvinaisia.

Esimerkiksi seurakuntien sivuille linkitettyinä SDG*tunnekartta tarjoaisi 24/7 ensiapua sielunhoitopulmiin.  Onhan sen keskipistettä klikaten nähtävissä lukuohje, jolta löytyy myös tunnetyöskentelyn perusperiaatteet.

 

1)Tunteet kertovat suhteesta  ympäristöömme ja itseemme.

2)Tunteet liittyvät omiin muistoihin ja havaintoihin  tuoden niitä tarvittaessa mieleen.

3)Aito ilo löytyy, kun alitajuntaan ja kehoon säilötyt kielteiset tunteet on tunnistettu ja läpi eletty.

4)Tunnesolmut avautuvat  minuutta rikkomatta vain  turvallisessa  ja  kunnioittavassa ilmapiirissä.

5)Tunnepatouma alkaa murtua kehon oireiluina, eleinä, ilmeinä, unina tai  tunne-elämän ylilyönteinä.

6)Käsittelemätön tunne nousee tajunnan  tasolle, kun ihminen on valmis kestämään sen.  

7)Tunnetyöskentely saattaa uuvuttaa enemmän kuin älyllinen tai ruumiillinen ponnistelu.

8)Vapautuva hengitys vapauttaa tunnemaailmaa – ja päinvastoin.

9)Tunteet voivat johtaa harhaan tai kätkeytyä toistensa taakse.

10)Syyllisyydestä ja väärästä häpeästä voi vapautua Jeesuksen sovitustyön ansiosta.  (Jesaja 53: 4,5)

11)Ajatusten sanallinen muotoilu vaikuttaa ratkaisevasti  tunne-elämäämme.  (Markus 7:15)

12)Usko ei ole riippuvainen tunteista.  ( Psalmi 23:4)

 

SDG*tunnekartta voisi helpottaa ja rikastuttaa monien syvärakenteidensa ohella myös aivan arkipäiväistä viestintää. Toivottavasti Suomen miesten tunnesanasto ei rajoitu tulevaisuudessa pelkkään epämääräiseen ahdistukseen (klo 7 = 4.). Sen vastatunteena löytyvä vapaampi (klo 1 = 4.) tunneilmaisu kun toisi mukanaan paljon myönteisiä seurannaisvaikutuksia – myös taloudellisesti vähentäen psykosomaattisista syistä johtuvia sairauslomia ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Ennaltaehkäisevä ja itsenäinen SDG*tunnekartan käyttö tuskin tekee terapeuttien ammattikuntaa kokonaan tarpeettomaksi, sillä kuuntelevia korvia ja ymmärtävää sydäntäkin tarvitaan.

Yllättävästi SDG*tunnekartasta löytyy aivan uusia ulottuvuuksia vielä parinkymmenen vuoden tarkan tutkiskelun jälkeenkin.  Tein perusturvattomuuden seurauksia käsittelevän blogikirjoitukseni yhteyteen kaaviokuvan, joka selittää nuolikaaviolla tuota monivaikutteista ilmiötä.

 

SDC14797.JPG

 

Jokainen kokee tunteet omalla tavallaan, mutta arvelen tavoittaneeni jotain inhimillisesti yleispätevääkin tässä tunnekartoituksessa.  Visuaalisesti maailmaa hahmottavalle SDG*tunnekartta saattaa alkaa kertoa tarinoita hänen omasta elämästään.

Kielteisiltä tuntuvista tunteista voi useimmiten mieltää ulospääsyn jonkin vieritunteen kautta tai kiinnittämällä toiveikkaasti huomio myös sen vastatunteeseen.  Ajatuksillaan kun voi merkittävästi vaikuttaa tunteisiinsa  - samoin tunteidensa tiedostamisella, joka alkaa niiden nimeämisellä.  Sitä tarkoitusta varten SDG*tunnekartta onkin alun perin laadittu.

 

 

              Kunnia yksin Jumalalle!

              Pelle Gudsson