Tunteiden nimeämisestä väitellyt Seija Tuovila päätyi tutkimuksessaan tulokseen, joka on yhdensuuntainen selkotunnekartan perimmäisen rakennelman eli alleviivattujen perustunteiden  kanssa.  Seija Tuovilan mukaan suomalaisten yleisimmin käyttämät tunnesanat ovat : viha, ilo, rakkaus ja suru.

Tutkimus on luettavissa osoitteessa :

http://herkules.oulu.fi/isbn9514278070/

121 tunnetta sisältävä kartta  ja selostus siitä löytyy toisessa blogissani :

http://tunnekartta.blogspot.fi/2013/03/nain-luet-tunnekarttaa.html

Toivottavasti saat uusia oivalluksia SDG*tunnekartasta.