Tänä iltana klo 23 selviää mielenkiintoinen ja mielestäni hyvin uskottava  teoria  siitä, mihin Jumala tarvitsee ihmisten rukouksia.  Päivi Heikkilä kertoo myös monissa kaupungeissa tapahtuneiden hengellisisten ihmeiden taustatekijöistä.  Kaikki tuo siis tänään  2.3.2012  Viikon Tikka –ohjelmassa Radio Dein taajuuksilla ja nettiradiossa:

 

www.radiodei.fi

 

Itse paljastan jo nyt tuon ensimmäisen teorian,  koska se on niin toden tuntuinen.  Päivi Heikkilän mukaan  Jumala odottaa ensin kuulevansa ihmisiltä että tahtovatko he todella sitä hyvää, mitä Hän haluaisi antaa.  Raamatussa asia ilmaistaan seuraavasti:

 

”Teillä ei ole, sen tähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.” ( Jaak 4 : 2-3)

 

Kristilliseen rukoukseen kuuluu siis myös joitakin reunaehtoja, joista tärkein lienee se, että rukousaihe ei ole Raamatun opetusten vastainen.  Jumalalla on myös valta vastata rukoukseen joko myöntävästi, kieltävästi tai vasta odotusajan jälkeen.

 

Saadussa rukousvastauksessa Jumalan  tahto ja ihmisen  tahto käyvät yksiin.  Samoin tapahtuu myös kun alkaa seurata sisäistä  kutsumustaan ja pysyy kuuliaisena Jumalan tahdolle vaikeissakin elämän valinnoissa.

 

Kutsumus löytyy tunnekartalta kello puoli kahden suunnalta ensimmäiseltä kehältä ja kuuliaisuus on suluissa merkitty elämän valinnaksi kello kahden suunnalla kuudennella kehällä keskipisteestä lukien.

 

 

 

                  Rukoilemisiin,

 

                  Pelle