Turvallisuuden tunne aikuisuudessa pohjautuu varhaislapsuudessa toivottavasti koettuun perusturvallisuuteen. Riittävästi rakkautta  ja kuhunkin ikävaiheeseen sopivat rajat ovat perusturvallisuuden tärkeimmät lähteet  Mikäli pieni lapsi ei saa kokea oloaan turvalliseksi, niin se vaikuttaa usein koko loppuelämän ajan niin, että hän kokee maailman uhkaavaksi ja vaaralliseksi paikaksi.

 

Myöhemmässä elämässä koettujen korvaavien kokemusten ja terveiden ihmissuhteiden kautta saattaa perusturvallisuus kuitenkin palautua.  Toisille Jumalan Raamatussa ja varsinkin sen Psalmeissa lupaama turva on elämän perusta.  Jotkut taas keräävät rahaa ja omaisuutta turvatakseen tulevaisuutensa.

 

Nykymaailmassa turvallisuuden tunnetta yritetään luoda erilaisilla elektronisilla laitteilla. Tekniikka ja tietokonejärjestelmät ovat kuitenkin monella tavalla haavoittuvaisia – mikäli noinkin inhimillistä sanaa koneista voi käyttää.  Koneiden vauriothan eivät parane itsestään.  Ihmisten ja eläinten haavat  taas ajan myötä umpeutuvat jättäen tosin monesti  muistoksi arpia.

 

 

                Tuntemisiin,

 

                Pelle