Tunteistaan on parasta kertoa minä-muodossa.  Tunnekartan www.taiwas.net/tunteet kaikki tunteet on valittu niin, että niistä voidaan muodostaa kohtalaisen suuhun sopivia lauseita malliin ”Tunnen iloa”, ”Tunnen pettymystä” ja ”Tunnen kiintymystä”.  Tunneilmaisu voi joskus myös selvästi kertoa oletko tuon tunteen kohde vai tunteen kokija.  Esimerkkeinä lauseet ”Tunnen ihailua” ja ”Ihailen”.

 

Minäviestin harjoittelu tuntuu varmaan alussa hyvin keinotekoiselta puheelta.  Itsekään en ole vielä paljoakaan harjoitellut niitä.  Monet asiantuntijat kuitenkin väittävät niiden parantavan ihmissuhteiden laatua.

 

Perusmuodossaan minäviestin rakenne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen : ”Olen iloinen, siitä että onnistuit”.  Seuraavat linkit auttavat sinua saamaan paremman käsityksen minäviesteistä.  Niitä ei kylläkään opi harjoittelematta.

 

 

http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,1329,1528,21094,23799,30783  - osoitteessa näet esimerkin minä-viestinnästä käytännön tilanteessa

 

http://kotisivu.lumonetti.fi/mpirhon1/parisuhdeopas/puhuminen.htm  -osoitteesta pääset Masan parisuhdeoppaan puhumista käsittelevälle aukeamalle.

 

http://www.cs.tut.fi/~ira/aalto.html -osoitteesta löydät pastori Mikko Aallon mietteitä puhumisesta, kuuntelemisesta ja tunteista.

 

http://www.espoohsrk.fi/html/kieli.htm -osoitteesta saat käsityksen rakentavasta ja tuhoavasta kielenkäytöstä.

 

http://www.vaino.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=106  -sivusto tarjoaa avioon aikovien kurssin käyneen nuoren parin mietteitä

 

Tunnekartalla keskipisteestä länteen löytyvät selkeys ja avoimuus edellyttävät juuri näillä sivustoilla esitettyjä vuorovaikutustaitoja.  On kylläkin syytä muistaa, että ihmisten välisessä kanssakäymisessä tunnetason keskusteluun ei voida päästä ennen sitä edeltäviä tutustumisvaiheita.

 

 

                       Ilmaisuterveisin,

 

                       Pelle