Uhkan tuntu vähentää tutkitusti vapaata ajattelua aiheuttaen lamaantumista siis myös aivotoiminnoissa.  Sehän on yleisesti tiedetty, että uhkan kohdatessa ihminen reagoi ensin lamaantumalla ja sitten valitsee joko pakenemisen tai taistelmisen. "Fight or flight" -reaktiona tuo tunnetaan englanninkielisessä maailmassa.

Ajattelun lamaantumisesta uhkatilanteessa kirjoitettiin Kauppalehti Optiossa 19/2012.   Siinä vedottiin australialaisen aivotutkija David Rockin     oivallukseen, että erilaiset muutosuhat laskevat yrityksen tulosta, koska ne vaikuttavat ajattelua lamauttavasti jopa 90%  työntekijöistä.

Tässä olisi johtajilla paljon ajateltavaa, mutta ovatko he itsekin puun ja kuoren välissä, eivätkä pysty käyttämään aivokapasiteettiaan täysipainoisesti.

Tunnekartalla, jonka voit tulostaa tämän blogin oikeasta sarakkeesta, uhka ja lamaantuminen sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan tunnekartan vasemmassa alalaidassa.


                        Ajattelemisiin,

                        Pelle