Psykologian sanaston mukaan "flow-ilmiö on mielihyvänomainen, haltioitunut onnellisuuden tila, jossa ihminen kokee olevansa yhtä tekemisensä kanssa." (1)  Flow-kokemuksessa minuuden katoaminen on siis hyvin lähellä.  Minuuden katoaminen  onkin kuviteltavissa rauhan vastatunteeksi, mikäli miellät 121-tunteisen tunnekartan pallon muotoisena.  Rauha on silloin nähtävissä pallon pohjoisnapana ja uskallus, ilo, ihailu, viha, pelko, suru, inho ja kiintymys päiväntasaajatunteina.  Helppous, euforia, mania, hysteria, kammo, epätoivo, tyhjyys ja hurma kuroutuvat sitten etelänavalla – minuuden katoamisessa – yhteen.  Tämän saat parhaiten hahmotettua, jos printtaat itsellesi blogin oikeassa yläkulmassa olevalta tunnetarttasivustolta tunnekartan pdf-tulosteen ja tutkit ylläolevaa selostusta sen avulla.

Keskipisteessä sijaitsevan rauhan eli minuuden vahvistumisen ymmärtäminen minuuden katoamisen vastatunteena tällä tunnekartalla on myös selitettävissä raamatullisesti :

Mooseksen kysyessä palavassa pensaassa ilmestyneen Jumalan nimeä, Jumala vastasi : ”Minä olen se joka olen.” (2. Moos. 3:14)

Ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus, joka on kristinuskon kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona (Minä olen se joka olen) valotti tätä aika vaikeaselkoista kokonaisuutta seuraavasti : ”Minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä olen teissä.” (Joh 14 :20)  Viimeinen lause tarkoittaa sitä, että Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki (Minä olen se joka olen) asuu Jeesukseen uskovien Jumalan lasten sydämissä.

 

Vahvistaakseen tätä Jeesus totesi myös : ”Minä jätän teille rauhan.” (Joh 14:27)

Tommy Hellsten kirjoittaa ”Minä olen”-ominaisuudesta (2). Miellän sen pitkälti juuri tunnekartan keskipisteessä olevaksi rauhaksi.  Se mahdollistaa pakottoman olemisen.

                                     Tuuletetaan tunteita jatkossakin,

                                      t. Pelle

(1) Kalliopuska, Mirja. 2005. Psykologian sanasto. Helsinki : Otava. (s. 60)

(2) Hellsten, Tommy. 1996. Ihminen tavattavissa - kohtaamisen taito. Helsinki : Kirjapaja. (s. 46)