Poliittisia taikatemppuja ovat muun muassa seuraavat keinot.  Niilla saadaan asioita ajettua oman mielen mukaan tiettyyn suuntaan.


-Yleisen huomion suuntaaminen pois todella tärkeistä asioista laskemalla liikkeelle muka-kiinnostava kohu-uutinen.  Tähän ilmiöön perustuvat monet taikatemput.
-Uudistus-sanan käyttö kun tarkoitetan jonkin asian muuttamista huonompaan suuntaan.
-Julkkisten hyödyntäminen markkinoinnissa.
-äänestäjien lahjonta ilmapalloin, ruualla ja juomalla.
-Uhkakuvan luominen ja tietyn ratkaisun tarjoaminen itseluotuun ongelmaan.
-Uusien epämääräisten sanojen käyttöönotto.
-Tehdyistä sopimuksista yritetään luistaa.
-Sillä on valta, joka määrää pelin säännöt eli lait, säädökset ja ohjeistukset.
-Rahalla saadaan uskottavalta vaikuttavaa näkyvyyttä.
-Kauaskantoinen strategia, johon voi vedota.
-Ei vastata suoraan esitettyyn kysymykseen.
-Suuret yksiköt syövät pienet ja valta keskittyy.
-Vaihdetaan yksikköjen johtoon riittävän mukautuvat nuoret yksilöt.
-Luomalla kuluttaja-identiteetti ohjataan ihmisiä kuluttamaan arvostusta saadakseen.
-Ei anneta tarpeeksi tietoa ennen kuin tehdään päätökset.
-Gallup-tuloksia voidaan peukaloida vaikuttaen äänestystuloksiin.
-Kunnan toimintayksikköjen pakottaminen epäavoimeen osakeyhtiömuotoon.
-Musiikin voima tunnetilojen muokkaamisessa.
-Tyytymättömyyden lietsominen
-Turha kiirehtiminen
-Taktikoitu hidastelu.
-Ei tosissaan yritetäkään puuttua epäkohtiin, koska ne olemassaolollaan hyödyttävät joillain tavalla taloudellisesti tai poliittisesti joitain.
-Omien lupausten ja tekojen välistä ristiriitaa peitellään.
-Velanotto aiheuttaa taloudellista riippuvuutta.
-Kaaoksen aikaansaaminen tuottaa hämmennystä ja väärät valinnat mahdollistuvat.
-Väitetään ja luvataan sellaista, minkä tiedetään olevan mahdotonta.
-Toisen reviirin röyhkeä haltuunotto tavalla tai toisella.
-Otetaan vaalilauseiksi sinällään tosia väitteitä, jotka luovat kuitenkin väärän mielikuvan todellisuudesta.
-Avoimen demokratian tukahduttaminen liialla säätelyllä.
-Näennäisvallan tarjoaminen.

 
Lisää poliittisen sirkuksen vallankäyttötavoista voit lukea  PELLEOPISTON status-kategoriasta.


 
                       Äänestämisiin,

                       Pelle