Perusluottamus syntyy tai jää syntymättä vauvaiässä – parin ensimmäisen ikävuoden aikana – riippuen siitä, millaisena pieni lapsi on saamansa hoivan kokenut. Arvostetun Erik H. Eriksenin psykososiaalisen kehityksen vaiheita kuvaavan mallin mukaan perusluottamuksen tai epäluottamuksen syntyminen ihmismieleen juontaa juurensa juuri noilta ajoilta.

Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton heidänkään suhteensa, jotka eivät lapsena saaneet riittävän hyvää perushoivaa. Kuvaan tässä kirjoituksessa niitä tapoja, joilla perusluottamusta voi kasvattaa terveellä tavalla vielä aikuisiälläkin.

Mainitsemani riittävyys tarkoittaa sitä, että inhimillistä lämpöä on välitetty vauvalle hänen persoonaansa kunnioittavalla ja turvallisella tavalla sopuisassa ympäristössä sekä hänen perustarpeistaan on huolehdittu.

Nuo alleviivatut tunteet ympäröivät sitä pistettä, johon miellän perusturvallisuuden paikan SDG*tunnekartalla. Se sijaitsee siis kiintymyksen ja luottamuksen puolivälissä.Perusluottamuksella on pari melkein samaa tarkoittavaa ilmaisua suomen kielessä : perusturvallisuus ja turvallinen kiintymyssuhde. Hyvä itsetunto rakentuu perusturvallisuuden varaan.

Kyse on mielestäni myös aidon rakkauden kokemisesta. Tommy Hellstenkin käyttää kirjassaan ”Saat sen mistä luovut” paljon rakkaus ja rakkaudettomuus –termejä. ”Rakkauden puute synnyttää häpeää” –lause vastaa perusturvattomuuden seurauksia koskevan kirjoitukseni  kaaviokuvan nuolta, joka kulkee turvasta häpeään.

Moni on kysynyt, että missä kohtaa tunnekartalla rakkaus sijaitsee? Olen usein vastannut siihen, että rakkaus ei ole tunne vaan toimintaa ja valintoja. Paras kuulemani määritelmä on ”rakkaus on ajan ja paikan antamista.” Tunnekartalla rakkauteen liittyviä tunteita ja asenteita löytyy lähinnä sen oikeasta yläneljänneksestä, joka on kuvattu tuossa yllä. Jos peität paperilla alavasemmalle jäävän osan näytöllä näkyvästä tunnekartasta niin, että kokonaisen tunnekartan oikeasta alanurakassa sijaitsevasta häpeästä muodostuu linja vasemman ylänurkan kiusanhaluun, niin sen linjan yläpuolelle jää lähes pelkästään rakkauteen kuuluvia tunteita. Rauha tosin jää peittoon. Tunnekartta ei siis ole täydellinen kuvaus rakkaudesta.

Tämä johdanto-osuus oli tarpeen, jotta tietäisimme mihin pyrimme, kun heikoksi jäänyttä perusluottamusta aletaan kehittää. Matkaan lähtiessä kun on hyvä näpytellä navigaattoriin toivottu osoite.

Seuraavat kappaleet ovat lähinnä referaatteja Werner Mayn äänitteeltä "Miten saavuttaa perusluottamus?". Hän määrittelee perusluottamuksen seuraavasti : ”Riippumatta missä ihminen on, todellisia vaaratilanteita lukuun ottamatta, ihminen tuntee olonsa turvalliseksi ja pystyy toimimaan pelottomasti.” Luettelen tässä muutamia keinoja, joita hän suosittelee perusluottamuksen kasvattamiseksi.

1)Turvallisen kiintymyssuhteen luoneiden vanhempien tai muiden lapsen hoitajien perusominaisuudet ovat monien tutkimusten mukaan ”herkkätuntoisuus” ja ”käytettävissä olo/ aikansa antaminen” (verfügbarkeit/availability). Nämä sanat toistuivat tuolla äänitteellä jatkuvasti.

Tunnekarttatermeiksi muutettuna ne voisivat olla myötätunto ja kuuliaisuus/keskittyneisyys. Niiden keskipisteestä löydät tunnekartalla turvan tunteen. Kyseisiä ominaisuuksia etsimällä, voit löytää aitoa luottamusta säteileviä ihmisiä. (Tämä kappale on omaa tekstiäni.)

2)Aikuisiällä tuollaisia eläytymiskykyisiä ihmisiä tapaa terapeuttien tai sielunhoitajien keskuudesta.

3)Normaalielämässä turvallisia aikuisia voivat olla isovanhemmat.

4)Myös jotkut arjessa tapaamamme ihmiset saattavat osoittautua riittävän luotettaviksi. On kuitenkin muistettava, että luottamuksen kehittyminen vie aikaa. On syytä terveeseen varovaisuuteen uusia ihmisiä tavattaessa, ennen kuin alkaa avautua toiselle tunnetasolla.

5)Lapsuuden turvallisten ihmisten muistelu on auttanut joitakin sisäisen turvan rakentamisessa.

6)Turvaa luovien asioiden, esineiden, paikkojen ja tilanteiden salliminen, kunnes perusluottamus on kasvanut riittävästi. Esimerkiksi lemmikki tai uusi mieleinen harraste voi myös luoda uudenlaista turvaa ja luottamusta.

7)Lohduttavien ihmisten löytäminen niistä, jotka tietynasteisen samaistumisen jälkeen auttavat ”heikkouteen joutuneen ihmisen takaisin vahvuuteen.”

8)Yllättävien, mieluisiksi ja tarpeellisiksi osoittautuneiden lahjojen saaminen – pyytämättä.

9)Kannustaminen tilanteisiin, joista voikin selvitä, vaikkapa rukousten tukemana.

10)Armon kokemusten ja vaikkapa rukousvastausten saaminen arkielämässä. Sitä kautta kiintymyssuhde kolmiyhteiseen Jumalaan pääsee kehittymään, kun huomaa, että taivaassa todellakin tajutaan syvimmät tarpeemme.

11)Psalmin 23 tekstin lukeminen syventyneesti. Se kertoo Hyvästä Paimenesta.Seuraavat kappaleet on taas referoitu eilisestä Ristitulta - ohjelmasta, jonka kuuntelin ja nauhoitin Radio Dein taajuudelta. Salme Blomster oli Pasi Turusen haastateltavana. Salme Blomsterilta on muuten kesän alussa ilmestymässä itsetuntoa käsittelevä kirja. Hankkimalla ja lukemalla sen voi myös saada vihjeitä perusluottamuksen kasvattamiseen. Tässä muutamia makupaloja ohjelmasta :

1)Voit alkaa harjoittaa seuraavanlaista sisäistä dialogia. Tarvitseva, jossain vaiheessa traumatisoitunut sisäinen lapsi ”adoptoidaan”, tunnistetaan hänen tarpeitaan, annetaan hänelle hoivaa ja turvalliset rajat. Silloin ”lapsi minussa kasvaa ja aikuinen puoli vahvistuu”. Tähän menetelmään liittyviä Sisäinen lapsi –päiväkursseja pidetään 26.10 ja 30.11.2013 Suomen Raamattukoululla.

2)Voit alkaa lohduttaa itseäsi ja valita myönteisiä ajatuksia, koska ajatukset synnyttävät tunteita ajatusten laadun mukaisesti.

3)Voit opetella rakastamaan itseäsi ja määritellä itsensä Raamatun sanoin. Niinpä Raamattua ei kannata jättää pölyttymään. Ensin kannattaa aloittaa niistä Raamatun kohdista, jotka kertovat Jumalan rakkaudesta meihin.

Herra Jumalasi, on sinun kanssasi,
hän on voimallinen, hän auttaa.
Sinä olet hänen ilonsa,
rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi,
hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.
(Sefanja 3 :17)

Eivätkö nämä olekin sellaisia sanoja, joilla rakastavaa ja perusluottamusta säteilevää vanhempaa voisi kuvailla?Jos olet lähtemässä tälle matkalle kohti terveempää perusluottamusta, suosittelen matkaoppaaksi Seppo Jokisen kirjaa "Rikotusta eheä". Se sisältää 7-vaiheisen menetelmän, jota voit käyttää myös itseksesi. Toisena vaiheena kirjassa käsitellään perusluottamusta ja se huipentuu paremman itsetunnon rakentumiseen.

Muistutan vielä siitä faktasta, että tunnetyöskentely saattaa väsyttää yllättävästi. Niinpä arjen aikataulutusta on ehkä syytä karsia.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäpätöisimpänä perusturvallisuuden tuottajana esittelen rukouksen mahdollisuuden.  Kristuksen läsnäoloon  ja  Jeesuksen voimalliseen rauhaan keskittyvä rukous on Teo van der Weelen mukaan turvallinen tapa käsitellä muistoja, koska siinä voi koska tahansa lopettaa tuskallisen tunteiden käsittelyn - jos ne käyvät ylivoimaisiksi.

Erillisenä, tulostettavissa oleva rukous on kirjoitettu mukaellen Seppo Jokisen Tukholman Filadelfia- seurakunnassa lukemasta rukouksesta perusturvallisuuden paranemisen puolesta.  Halutessasi voit lukea tuon loppurukouksen, joka voi olla jopa alku aivan uudenlaiselle elämälle.

              Jumalan rauhaa sinulle toivottaen!

              Pelle Gudsson