Lähipäivinä tunnekarttaa tullaan esittelemään ulkomailla viidellekymmenelle ihmiselle.  Sen takia  keskityn nyt englanninkielisen FEELINGS-blogini päivittämiseen.  Se löytyy osoitteesta :

 

http://emotions.vuodatus.net

 

Tarkoituksena on saada alkuviikkoon mennessä ainakin kahdeksaa tunneskaalaa esittelevät kirjoitukset houkuttelevaan muotoon.  Neljä niistä on jo valmiina.  Nämä TYYDYTTÄVÄN SUHTEEN, EPÄTYYDYTTÄVÄN SUHTEEN, HYVÄN POISSAOLON ja HYVÄN LÄSNÄOLON  tunneskaalat muodostavat tavallaan tunnekartan pääkoordinaattiakselit.  Niiden avulla tunnekartta alkanee hahmottua.

 

Ilmeisesti myös ihmisen aivojen kehittyessä näiden tunneskaalojen sisältämät tunteet opitaan ensin.  Vastasyntynyt ilmaisee aluksi – välillä äänekkäästikin – mahdollisesti havaitsemansa hyvänolon puuttumisen.  Vanhempien tehtävänä on tulkita nämä viestit.  Tämä tunteiden ilmaisun ja tunteiden tulkitsemisen avulla tapahtuva vuorovaikutus ihmisten kesken jatkuu sitten läpi elämän.

 

Tämä tietoinen valintani keskittyä englanninkielisen materiaalin toimittamiseen liittyy kutsumukseeni välittää tunnetietoutta tunnekartan avulla mahdollisimman monelle ihmiselle.  Näin he saavat mahdollisuuden kehittää tunneälyään, jonka perustana on juuri tunteiden nimeäminen.

 

 

                           Tuntemisiin,

 

                           t. Pelle