Luin viikonloppuna erään Suomen arvostetuimman sielunhoitajan , Erik Ewaldsin ohuen, mutta sitäkin painavampaa asiaa sisältävän kirjan ”Yksin armosta”.  Siitä löytyi useitakin tunne-elämää käsitteleviä kultajyviä, jotka tarjoan tässä Tunnetuvan lukijoille referoiden niitä omin sanoin.

Erik Ewaldsia on muuten kiittäminen tunnekartalla tyydyttävän suhteen skaalan alkuun sijoittuvasta "selkeys" -sanasta, johon törmäsin eräässä opetuskasetissaan.
  1. Lohdutus on terapian ydin sisältäen rohkaisun, hyvityksen ja terveeseen elämään saattamisen. s. 28
  2. Ahdistus, yksinolon pelko ja muut oireet saattavat liittyä johonkin riippuvuuteen.  Siihen  voi auttaa Jumalan rakkauden syvällinen tajuaminen. s.34-35 (Tämä yhteys ei selviä tunnekartasta, joka luonnollisestikaan ei ole aivan täydellinen kuvaus ihmisen mielenmaisemasta.)
  3. Elämänhalun (elinvoiman) puute laskee elimistön vastustuskykyä ja altistaa erilaisille oireiluille. s.40
  4. Sielunhoidossa on paneutuvalla kuuntelulla, jossa puhuja saa vapaasti valita puheenaiheet (avoimuus) merkittävä vaikutus puhujan itsekunnioitukseen. s.48
  5. Into, joka on ruotsiksi ”entusiasm”, voidaan johtaa kreikankielisistä sanoista en ja theos.  Ne voitaisiin suomentaa Jumalassa lepäämiseksi. s.49  (Tällainen into sijoittuu tunnekartan oikeaan yläkulmaan tarmon ja helppouden välimaastoon ja sitä ei pidä sekoittaa lyhytkestoiseen innostukseen  - klo 4, 1.kehä)
  6. Hyvin huoliteltu ulkoasu saattaa peittää alleen erittäin epävarman ja ahdistuneen ihmisen. s.137
 
Ja lopuksi suora sitaatti, joka pysähdytti selkeydellään :

”Ihminen pelkää aina sitä mikä voi pelastaa hänet.  Koko luomakunta pelkää pelastajaansa. ”s.138

Tuon havainnon takia pelko sopiikin tunnekartalle kristinuskoon ja –uskossa kasvamisen skaalan alkupäähän kartan vasempaan alalaitaan.  Skaala jatkuu pelosta epäuskon, syyllisyyden ja katumuksen kautta rauhaan ja sen jälkeen kutsumukseen, vastuuseen, luottamukseen, uskallukseen, elinvoimaan, tarmoon ja helppouteen.  Ei kuitenkaan pidä luulla että kristityn elämä kokonaisuudessaan olisi pelkkää päivänpaistetta, mutta kutsumustaan toteuttaessaan tuo helppouden tunne saattaa ajoitttain tulla.

 
                    Tuntemisiin,
                  
                    Pelle