Tunteiden ilmaisu ja niiden hallinta on hyvin kulttuurisidonnaista. Siksi nykyisin kuuluu jo yleissivistykseen tietää maapallomme eri puolilla vallitsevista käytösnormeista.

 

 

Pohdittavaksi itse kullekin jää, kuinka paljon pystyy käytöstään muokkaamaan ja mikä on sen vaivan palkka, mikä paikallisten tapojen omaksumisesta tulee.  Ajattelun aihetta antaa myös se, että kenen tulee käytöstään muuttaa, kun kulttuurit kohtaavat.  Missä kulkee terveen itsetuntoisen käytöksen ja toisen huomioonottamisen raja?

 

                               Tunneterveisin,

 

                                Pelle