Tunteiden säätely onnistuu parhaiten, kun aivot on viritetty optimitilaan.  Käsittäisin sen koostuvan ainakin seuraavista viidestä eri tekijästä ja niiden välisestä tasapainosta :

LEPO : yöuni, rentous, ajan käyttö

RAVINTO : energia, vesi, ravinto- ja hivenaineet

LIIKUNTA : venyttely, hengitys, hapen saanti

KONTAKTI : vuorovaikutus, itseilmaisu, rajat

MOTIVAATIO : tavoitteiden selkeys, itsekunnioitus, tahtotila

 

Aivojen etulohkoissa tapahtuvilla ajattelutoiminnoilla voi sitten ratkaisevasti vaikuttaa tunteiden syntyyn, voimakkuuteen sekä niiden kestoon.  Näistä voit lukea lisää Tunnetuvalla lokakuun ajan jatkuvissa pohdinnoissa.

   thumb_1254826169.png   Photo JULIA FREEMAN-WOOLPERT via www.sxc.hu

Marja Kokkosen ja Lea Pulkkisen Psykologia-lehden artikkelissa kerrotaan R.S. Lazaruksen ajatuksesta, jonka mukaan lyhytkestoisempi tunne ilmenee havainnoitaessa ympäristöä hyvin suppeasta näkökulmasta ja pitkäkestoisempi mieliala taas johtuu valitusta laajemmasta elämän horisontista (1).

 

Tästä päätellen tunteita voi säädellä näkökulmaa vaihtamalla.  Kristityillä on tunteiden säätelyssä aina käytössään toivon, tarkoituksen, arvostuksen ja sisäisen rauhan elementit.

 

                                     Tunteilemisiin,

                                     t. Pelle

 

 

(1)  Psykologia 31 (1996) 405