Tunteiden säätelystä kirjoittamani referaatti Mikael Saarisen ja Marja Kokkosen teoksen ”Tunneäly – kohti KOKOnaista elämää” pohjalta on tuossa alapuolella luettavissasi.

Periaatteessa kielteisinä pidettyjen tunteiden syntymistä ei voi täysin estää, eikä niiden tukahduttaminen ole oman fyysisen ja psyykkisen terveyden kannalta järkevää.  Kuitenkin tunteiden tasoon ja niiden vaikutusaikaan kykenemme vaikuttamaan.  Näitä tunteiden säätelykeinoja kannattaa käyttää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunteiden ilmettyä.

On ainakin kaksi hyvää syytä, miksi tunteiden säätelyä kannattaa käyttää.

      ”Liian voimakkaiden tunteiden säätely”

      ”Tunteista johtuvan häiriökäyttäytymisen hillitseminen”

Ensiksi mainitun tunteiden vaimentamisen myötä oma stressitasomme pysyy alhaisempana ja sosiaaliset tilanteet muodostuvat miellyttävimmiksi. Usein tunneperäiset häiriökäyttäytymisen muodot kuten väkivalta, alkoholin väärinkäyttö sekä syömishäiriöt ja monet riippuvuudet ovat tietyssä määrin hallittavissa tunnesäätelyn avulla.

Tunteiden säätelyn menetelmiä on kahdenlaisia.  Tunteisiin voidaan vaikuttaa sekä fyysisellä toiminnalla että mielen liikkeisiin aktiivisesti vaikuttamalla eli ajattelun avulla.  Esittelen molemmista menetelmistä kymmenen erilaista toimintamallia.

 

Toiminnallisia menetelmiä :

-korviketoiminta

-itseilmaisu seurassa tai yksin

-välttely, joka on usein vain tilapäisratkaisu

-myönteisen ympäristön etsintä ja luominen

-liikunta nautinnon antajana ja huomion poissuuntaajana

-musiikki kuunneltuna tai itse tuotettuna

-nukkuminen

-syöminen

-rentoutusharjoitukset

-sopivan avun hakeminen

 

Ajatteluun perustuvia menetelmiä :

-mahdollisten kehon oireiden tiedostaminen tunneperäisiksi

-myönteinen ajattelu

-syy-seuraus –suhteiden huomaaminen

-tunteen nimeäminen, jos riippuvuuskäyttäytyminen alkaa hallita elämää

-tunteen hyväksyntä

-erilaisten näkökulmien etsintä tilanteeseen

-itsensä lohduttaminen mieluisia asioita muistellen

-omien elämänhallintataitojensa löytäminen

-aktiivinen ratkaisujen hakeminen

-vaihtoehtoisten käytösmallien luominen

 

 

Marja Kokkosen tunteiden säätelystä laatiman väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa sivustolta :

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2001/09/tiedote-2007-09-18-15-03-34-361493

Tältä pohjalta on hyvä lähteä tutkailemaan, josko vielä jotain muitakin tunteiden säätelykeinoja olisi maailmalla kehitelty.  Niistä löydöksistä kerron lisää tässä sarjassa.

 

                                    Tunteilemisiin,

                                     Pelle