Jonkinlainen täyttymyksen tunne on nyt päällä.  Sain tässä kuukauden sisällä kaksi isohkoa projektia valmiiksi.  Nyt ei tarvitse enää käyttää energiaa niistä huolehtimiseen. Täyttymys löytyy tunnekartalta  kello yhdentoista suunnalta neljänneltä kehältä keskipisteestä lukien. 
 
Huomasin, että nyt keväällä tunnekartta-projektini täytti 18 vuotta.  Sen alku oli hyvin vaatimaton eräästä tuntemattomaksi unohtuneesta kirjasta luettu oivallus, että viha  sisältää sekä pelkoa että halua.  Sisäinen intuitio kehotti jatkamaan tätä tunnepalapelin kokoamista  ensin hakemalla mahdollisimman monta tunnesanaa ja sitten sijoittamalla ne loogisesti oikeille kohdilleen.  Tunnekartan rakenteesta kehittyi aikanaan niin monitasoinen, että siitä kertomiseen piti laatia tunnekarttaa täydentävä tietoisku eli tunnekarttaselitys.
 
Saattaa olla että tässä kesäkuun aikana kirjoittelen muutaman yhteenvedon, jotka ovat olleet työn alla jo pitempään.  Niidenkin lankojen päätteleminen toisi lisää energiaa elämän uusiin haasteisiin.
 
   John Nyberg
 
Heinäkuussa Tunnetuvassa lienee esillä lähinnä toiveuusinnat parhaista parin vuoden aikana syntyneistä blogikirjoituksista.  Asiahan on niin kaiken luovan työn kohdalla, että läheskään kaikki tuotokset eivät ole briljantteja.  Kuitenkin jotkut kestävät paremmin ajan hammasta. Niillä uusintakirjoituksilla lienee jotain annettavaa myös  Tunnetupaan vasta viime aikoina saapuneille.
 
 
 
               Kesäterveisin,
 
               Pelle