Yksilö tarvitsee tavallisesti ympärilleen tietyn kokoisen reviirin tunteakseen olonsa mukavaksi. Tämän miellyttäväksi koetun reviirin koko riippuu siitä, kuinka läheinen ihminen tuon reviirin rajamailla on. Mikäli yksiön ja hänen lähellänsä olevan ihmisen etäisyys on liian pieni verrattuna heidän läheisyyteensä henkisellä tasolla, syntyy ärtymystä. Tätä ilmiötä tutkitaan proksemiikassa, josta voit lukea lisää seuraavalta sivustolta :

http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_koodit.shtml    

Nämä sopiviksi koetut etäisyydet vaihtelevat eri kulttuureissa. Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois- Afrikassa, Lähi-Idässä, Etelä-Euroopassa sekä entisen Neuvostoliiton alueella ihmiset ovat tottuneet kommunikoidessaan niin läheisiin fyysisiin välimatkoihin, että Pohjois- Eurooppalaisille sekä Kauko-Aasialaisille heidän kohtaamisensa voi tuntua turhan intiimiltä.( Lähde : Peter A. Andersen : Nonverbal communication - Forms and functions, sivu 84).

 

                          Tunneterveisin,

                          t. Pelle