Oivalsin, että päättäväisyydellä ja aloittamiensa asioiden loppuun asti suorittamisella – eli päätökseen viemisellä –  on selvä yhteys.   Itselleni on usein tuottanut suurta henkistä tuskaa saada valmiiksi johonkin valitsemaani hankkeeseen  kuuluvat viimeiset osatehtävät.  Aiemmin luulin, että kyse on tympeydestä aloittaa jotain uutta, mutta kyse voi olla myös päättäväisyyden puutteesta.  Tämä saattaa kuulostaa sinusta päivänselvältä asialta, mutta minulle tässä saattaa olla joku johtolanka uudenlaiseen elämänasenteeseen.

 

Tunnekartalla www.taiwas.net/tunteet päättäväisyyden vastakohta, ailahtelu löytyy kello viiden suunnalta viidenneltä kehältä.  Ailahtelun ympärillä näkyy myös tutunoloisia tunteita: muukalaisuus, tuska, itsesääli, inho, kyvyttömyys.  Ilmeisesti tuohon itsesääliin olisi kristittynä helpointa tarttua.  Neil T. Anderson on kirjoittanut tästä aiheesta  kirjankin  nimeltä ”Enemmän kuin voittaja”.  Minun olisi kai aika lukea se uudestaan, jotta oppisin taas  arvostamaan  itseäni.

 

 

              Tuntemisiin,

 

              Pele – kahdella ällällä