Omien hengellisten harharetkieni tuloksena esittelen joitakin uskonnollisia liikkeitä, joista paljastuu tarkemmin tutkittaessa epäilyttäviä piirteitä.  Ne saattavat aluksi vaikuttaa hyvinkin rakkaudellisilta yhteisöiltä mutta voivat lopulta aiheuttaa suurtakin henkistä ja hengellistä kärsimystä Paikallisia eroja näiden hengellisten toimijoiden välillä on huomattavissa, mutta on syytä tiedostaa niiden perimmäiset opit sekä niiden eroavaisuus Raamatun opetuksista.  Korostunut johtajakeskeisyys ja minuuden katoaminen yhdistää monia seuraavalla sivustolla esiteltyjä yhteisöjä :

 

 http://www.uskontojenuhrientuki.fi/ahdistava-uskonto

 

Ihmeitä korostava menestysteologia ja muunlainen harhaantunut kristillisyys aiheutti itselleni runsaasti ongelmia. Muun muassa käteni liikkuivat itsestään rukoillessani.  Sellainen ei kuulu raittiiseen kristillisyyteen. Onneksi lähipiiriini kuului myös sellaisia pitempään uskossa olleita, jotka osasivat varoittaa minua menestysteologiasta. Sanouduin noista oudoista ilmiöistä irti Jeesuksen nimessä, mutta älyllisesti niistä opeista irti pääseminen vaati pitkällisen sisäisen prosessin.  Onneksi Suomeksi on julkaistu melko paljon menestysteologiaa kritisoivaa kirjallisuutta.

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Menestysteologia

 

Nuoruudessa olin myös kiinnostunut new age –liikkeestä.  Monimuotoisuudessaan se on usein hyvin vaikeasti tunnistettavissa.  Moni syvemmälle tuohon liikehdintään uppoutunut on joutunut kokemaan ahdistavia, pelottavia tai kauhistuttavia ilmiöitä jopa kotonaan yksin ollessaan.  Valitettavasti monet naistenlehdet toimivat näiden uusien ilmiöiden rantauttajina.  Kielteisistä puolista vaietaan. Yleiskatsaus new age – liikkeestä löytyy wikipediasta :

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/New_Age

 

On huomattava, että monissa näistä liikkeistä käytetään kyllä Raamattua tavalla tai toisella, mutta sen kokonaisvaltainen perussanoma Jeesuksesta syntiset armahtavana vapahtajana onnistutaan vääristämään.  Samoin on mielestäni käymässä myös luterilaisessa kirkossa, jossa liberaaliteologia on valtaamassa alaa mitätöiden Raamatun arvovaltaa.  Tätä kysymystä tarkastellaan suorasanaisesti seuraavassa kirjoituksessa :

 

http://kotisivu.dnainternet.net/hottiv/vr/jutut/riekkinen.html

 

Raamattu on osoittautunut historiallisesti, profetioidensa kautta sekä siihen turvaavien kristittyjen kokemusten kautta luotettavaksi.  Rehellisyyden nimessä on todettava, että sivuoireena Raamattuun luottamisesta voi joutua uskonsa tähden kärsimään, mutta Jeesus kärsi nuo samat tuskat jo ristillä pääsiäisenä.

 

Tuo taistelunsa elämästä ja kuolemasta muistetaan ja siitä muistutetaan vieläkin.  Shoppailijatkin joutuvat kärsimään, kun kaupat ovat tulevan viikon perjantaina kiinni. 

 

 

                   Tuntemisiin,

 

                   Pelle

 

 

KÄRSIMYS löytyy tunnekartalta www.taiwas.net/tunteet   kello puoli yhdeksän suunnalta toiselta kehältä.  Kannattaa tarkastella myös sen ympärillä olevia kahdeksaa vieritunnetta.