K2-vitamiinit eli menakinonit (MK) kuuluvat rasvaliukoisten K-vitamiinien ryhmään.[1]Vitamiiniluokituksessa K-vitamiinien nimitys ei noudata normaalia aakkosjärjestystä, koska sen löytämisen aikoihin kiinnitettiin vain sen vain sen yhteydet verenhyytymiseen. Tuon sanan saksankielisestä nimityksestä - Koagulation - sai K-vitamiini nimensä  Sittemmin on oivallettu tämän vitamiinin monipuolinen rooli kehossa.

Vihreistä kasveista ja kasviöljyistä [2] saatavasta K1-vitamiinista eli fenokinonista poiketen K2-vitamiinien alkuperänä on bakteeritoiminta suolistossa, fermentointi elintarviketuotannossa tai kehonsisäinen biosynteesi   K1-vitamiinista K2-vitamiiniksi.[4] 

Tuoreissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä K2-vitamiinin roolista muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä osteoporoosin ehkäisyssä.[5]

 

Vaikutuksia kehossa

KUVAK2-aivotMRI_head_side.jpg

K2-vitamiini osallistuu aivojen myeliinin  tuotantoon[13]. Sitä on löydetty monista kehon elimistä:sylkirauhasista,[7] aivoistamunuaisistahaimasta ,[8] sydämestä[9] ja maksasta.[10] Noin 90% maksaan varastoituneesta K-vitamiinista on K2-vitamiineja.[7] Maksasta menakinoneja leviää lähinnä LDL-kolesterolin mukana verisuonia pitkin kaikkialle elimistöön.[11]

 

Saanti

Kasvikunnasta saatavaan fyllokinoniin pohjautuva entsyymiperäinen menakinonin valmistus täydentää kehonsisäistä bakteerituotantoa,[4][8][9] , joka vanhemmalla iällä supistuu merkittävästi. [27] Ravintona nautittu K2-vitamiini imeytyy suolistossa lähes täydellisesti, kun taas kasviperäisestä K1-vitamiinista saatu hyöty on vain 10 % luokkaa. Niinpä K-vitamiinin todellisesta kokonaissaannista K1-ja K2-vitamiineilla lienee yhtä merkittävä osuus.[12] K-vitamiinin laskennallinen kokonaissaanti, joka sisältää siis sekä K1 että K2 –vitamiinit, oli Suomessa vuonna 2007 keskimäärin 91 µg/vrk.[6][28] Tuo määrä on riittävä veren hyytymisen varmistamiseen, mutta K2-vitamiineilla on todettu olevan muitakin tehtäviä. Niinpä aikuisväestöllä, joka ei käytä K2-ravintolisiä on löydetty 20-30% aktivoitumatta jäänyttä osteokalsiinia ja MGPtä.[12] Se viittaa vahvasti K2-vitamiinin saannin riittämättömyyteen.[29]

 

Parhaat ravintolähteet

Elinikätilastoa johtavassa Japanissa[30] syödään runsaasti K2-vitamiinipitoisuudeltaan ainutlaatuista nattoa. Niinpä MK-7 vitamiinin saanti ravinnosta saattaa siellä olla luokkaa 70-100 µg/vrk.[7]

KUVA%20k2saantitaulukko.jpg

 Parhaita K2-vitamiinin lähteitä :Fineli

Raskauden loppuvaiheessa K2-vitamiinia on elimistössä vähemmän kuin normaalisti.[12] Vastasyntyneille voidaan antaa K-vitamiinipistos synteettisen K1-vitamiinin muodossa verenvuotovaaran vuoksi.[35] Nuorillakin on todettu K-vitamiinin vajausta.[36] Tähän voi olla syynä pikaruuan myötä vähentynyt K-vitamiinin saanti. On myös pidettävä mielessä, että osteokalsiini, joka kiinnittää kalsiumia luustoon, on jopa kymmenen kertaa aktiivisempi kasvuiässä kuin aikuisena. Sen toiminta edellyttää runsasta K2-vitamiinin saantia.[12] Yli 40-vuotiailla aktivoitumattoman osteokalsiinin määrä veressä vähenee, mitä pidetään merkkinä K2-vitamiinin puutteesta.[36] Merkittävää tämän vitamiinin vajetta on todettu Crohnin taudissa[12] ja Alzheimerin taudissakin.[34]

K2-vitamiinin vajauksen voi todeta laboratoriotutkimuksissa, jossa mitataan gammakarboksyloimattoman osteokalsiinin (ucOC) määrä veressä tai virtsassa.[32] Myös PIVKA II- tai ucF II-arvojen korkeus kertoo liian vähäisestä K2-vitamiinin saannista.[9]

 

Ravintolisät

Vain harvoista elintarvikkeista löytyy runsaasti K2-vitamiinia. Sen takia on alettu valmistaa menakinonia sisältäviä ravintolisiä . Markkinoilta löytyy sekä MK-4 että MK-7-muodossa olevaa K2-vitamiinia.[ruohikolla, vitamiini joka estää) Menakinoni-7 on niistä pitkävaikutteisempi ja sen imeytyminen tableteista on noin 78 % luokkaa. [7]

MK-7

 Vasta noin 200 µg päiväannoksella K2-vitamiinista riippuvien Gla-proteiinien arvellaan pääsevän lähelle aktiivisuuden maksimitasoa.[12] Annosmäärän optimointiin kaivataan lisätutkimuksia.[29] Ilmeisesti tarvittavaan K2-vitamiiniannoksen määrään vaikuttavat myös geneettiset tekijät, koska luunmurtumariski sekä verisuonten kalkkeutuminenkin riippuvat perimästä.[17]

Verisuonten kalkkeutumisen hoidossa ja ehkäisyssä MK-7- valmisteiden ohella käytettävä omega-3 vähentää suonten seinämiin tarttunutta kolesterolia ja C- sekä E-vitamiini hillitsevät verisuonten tulehdustilaa.[37] D3-vitamiinin kohtuullinen saanti lisää MGP:n määrää verisuonten seinämissä,[38] jolloin kalsiumia poistuu tehokkaammin verisuonten seinämien plakista.[11] Luuston rakennetta vahvistaa K2-vitamiinin lisäksi saatu kalsium ja D-vitamiini, joilla on siis selvä yhteisvaikutus.[39]

MK-4

MK-4-muotoisen K2-vitamiinin vaikuttavat annoskoot liikkuvat 1,5 milligrammasta ylöspäin.[21] Sen lyhyestä bioaktiviteetista johtuen MK-4 -ravintolisiä on käytettävä kolmasti päivässä.

 

Kalsium-paradoksi

Kalsium-paradoksilla tarkoitetaan sitä ilmiötä, jossa vanhemmiten luut haurastuvat ja niiden kalsiumpitoisuus vähenee, mutta kalsiumia kuitenkin ilmestyy plakkina verisuonten seinämiin ja pehmytkudoksiin, mikä aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. 

 

KUVA%20K2verisuonitukosCoronary_heart_di

 

Tähän arvoitukseen voi K2-vitamiini antaa ratkaisun : entsymaattisen gamma-karboksylaation kautta K2-vitamiinit aktivoivat sekä matriisi Gla proteiinia (MGP), joka poistaa kalkkeutumia verisuonistosta, että osteokalsiinia, jonka tehtävänä on kiinnittää kalsium lujasti luukudokseen. Niinpä K2-vitamiinin riittävällä saannilla lienee mahdollista sekä tervehdyttää jossain määrin verisuonistoa että myös vähentää luukatoa. Teorian tueksi on saatu muutamia lupaavia tutkimustuloksia, mutta lisänäyttöä kaivataan.[11]

 

Tutkimuksia terveysvaikutuksista

Hollannissa on tehty laajoja kansalaistutkimuksia K2-vitamiinin saannin suhteesta sydän- ja verisuonitautien yleisyyteen. Japanissa taas mielenkiinto suuntautuu luuston lujuuden kasvattamiseen MK-4 vitamiinituotteilla. Tutkimusraporttien yhteenvedosta saa laajemman yleiskuvan K2-vitamiinitutkimuksesta.

 

Sydän –ja verisuonitautien ehkäisy

Suomessa sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy. Vuonna 2012 niiden osuus kokonaiskuolleisuudesta oli 39%.[42] Muutamissa tutkimuksissa on saatu viitteitä näiden sairauksien ja K2-vitamiinin saannin välisestä yhteydestä.

KUVA%20K2%20pylv%C3%A4sdiagrammiEffect_o

K2-vitamiini vähentää aortan kalkkeutumista ja riskiä kuolla sydänsairauksiin

 

Geleijns 2004

Osana hyvin laajaa vanhemman väestön terveystutkimusta , joka tunnetaan nimellä Rotterdam study julkaistiin Hollannissa K2-vitamiinin ja sydänsairauksien yhteyttä koskeva tutkimusraportti. Tuossa hankkeessa 4807 yli 55-vuotiaaan terveen naisen ja miehen ruokavalio analysoitiin tarkasti seitsemän vuoden ajan ja seurattiin samalla heidän sairastavuuttaan. Tutkimuksessa huomattiin vahva käänteinen syy-seuraussuhde K2-vitamiinin runsaan saannin ja vakavan verisuonten kalkkiutumisen kanssa. Tulokseksi saatiin myös, että eniten ravinnostaan K2-vitamiinia saaneen kolmanneksen riski kuolla sydänsairauksiin oli 57 % pienempi kuin alhaisimman kolmanneksen keskuudessa.[43]

Gast 2008

Neljä vuotta myöhemmin ilmestyi Wageningenin yliopiston ja kahden muun tahon raportti tutkimuksesta, jossa 16 057 tervettä naista iältään 49-70 vuotta oli 8 vuoden seurannassa ruokavalion ja terveyden suhteen. Huomattiin, että jokainen lisääntynyt 10 µg annos ruuasta saatua K2-vitamiinia pienensi aina 9%:lla riskiä saada jokin sydänsairaus.[44]

Beulens 2009

Samana vuonna julkaistiin toinen hollantilainen tutkimus, jossa 564 terveen, vanhemman naisen ruokavaliota ja verisuonten kalkkeutumista tarkkailtiin. Selvisi, että 45 µg päiväannoksella ravitsemuksellista K2-vitamiinia sepelvaltimoiden kalkkeutuminen väheni 20 %.[45]

 

Luunmurtumien ennaltaehkäisy

Luunmurtumariski kascaa luuston heiketessä. Japanissa, jossa K2-vitamiinin saanti on runsasta, on havaittu yllättävän vähän luunmurtumia. (?)

Cockayne 2006

Laajassa 13 tutkimuksen yhteenvedossa todettiin menakinonilla ja etenkin sen MK-4 -muodolla olevan selvä yhteys luun vahvuuteen. [46]

Knapen 2013

On huomattu, että vasta kahden tai kolmen vuoden säännöllisen 180 µg/vrk käytön jälkeen MK-7 alkaa vaikuttaa luuston vahvuuteen. 

 

Yhteiskäyttö Marevanin kanssa

Yleisesti K2-vitamiinin ja Marevan-tuotenimellä markkinoitavan varfariinin yhteiskäyttöä on totuttu varomaan, koska K-vitamiini toimii varfariinin vastavaikuttajana. Kuitenkin hollantilaisen Maastrichtin yliopiston CARIM-instituutissa K-vitamiinin tieteellistä tutkimusta johtavan Leon Schugersin mukaan 45 µg vuorokausiannos ei häiritse merkittävästi verenohennuslääkitystä  Sen sijaan se voi hoitohenkilökunnan tarkkailussa ajan mittaan tasata mitattavia INR-arvojaja, sillä niiden vaihtelut ovat suurempia niukasti K-vitamiinia saavilla.[13][4]

 

 

Viitteet

 1. Eränen, Johanna: Rasvat tutuiksi, osa 1 .Rasvaliukoiset vitamiinit Vegaia. 16.8.2008. Viitattu 19.3.2014.
 2. K-vitamiini, menadioni + Tohtori. 30.5.2008. Viitattu 19.3.2014.
 3. Passwater, Richard A.: Vitamin K2 Puts Calcium in Bones and Removes Calcium From Arteries, Part 1:An interview with Dr. Leon Schurgers drpasswater.com. helmikuu 2001. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 4. Pizzorno, Lara: Vitamin K2.Essential for Prevention of Age Associated Chronic Disease Longevity Medicine Review. elokuu 2011. Viitattu 14.3.2014. (englanniksi)
 5.  Harju, Juhana: Vitamiini joka estää verisuonten kalkkiutumista Aamiainen ruohikolla. 22.9.2007. Viitattu 24.2.2014.
 6. Harju, Juhana: K-vitamiini – unohdettu ravintoaine osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa (vieraskirjoitus) Pronutrionist. 15.2.2011. Viitattu 24.2.2014.
 7. European Food Safety Authority: Scientific opinion efsa.europa.eu. 2.10.2008. Viitattu 1.3.2014. (englanniksi)
 8. Nakaqawa,K et al: Identification of UBIAD1 as a novel human menaquinone-4 biosynthetic enzyme Nature. 4.11.2010. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 9. Shearer, Martin J.,Newman, Paul: Metabolism and cell biology of vitamin K Thrombosis and Haemostasis. lokakuu 2008. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 10. Thijissen HH, Drittij-Reijnders MJ: Vitamin K status in human tissues:tissue-specific accumulation of phylloquinone and menaquinone-4 British Journal of Nutrition. tammikuu 1996. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 11. Passwater, Richard A: Vitamin K2 Puts Calcium in Bones and Removes Calcium from Arteries, Part 2: A Look at the Data An Interview with Dr. Leon Schurgers Whole Foods Magazine. maaliskuu 2009. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 12. Vermeer,Cees: Vitamin K: the effect on health beyond coagulation – an interview Food&Nutrition Research. 2.4.2012. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 13. Pizzorno, Lara: Vitamin D and Vitamin K Team Up to Lower CVD Risk: Part II Longevity Medicine Review. Viitattu 17.3.2014. (englanniksi)
 14. Rasi, Vesa: Tukostaipumus Therapia Fennica.fi. Viitattu 15.3.2014.
 15. Miletich JP,Broze GJ Jr.: Human plasma protein Z antigen:range in normal subjects and effect of warfarin therapy Blood. kesäkuu 1987. Viitattu 17.3.2014. (englanniksi)
 16. Aulio, Kai: Säännöllinen oliiviöljyn käyttö näyttää turvaavan luuston kuntoa Tiedebasaari-blogi. 30.8.2012. Viitattu 17.3.2014.
 17. jimmywho: K-vitamiinit Terveesti-blogi. 14.8.2008. Viitattu 1.3.2012.
 18. Viegas, Carla S.B. et al: Gla-rich protein is a novel vitamin K-dependent protein present in serum that accumulates at sites of pathological calcifications The American Journal of Pathology. joulukuu 2009. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 19. Stipanuk, Martha H, Caudill, Marie A: Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition books.google.fi. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 20. Dam, Henrik: Nobel-luento The discovery of vitamin K, its biological functions and therapeutical application Nobel-luento. 12.12.1946. Viitattu 1.3.2014. (englanniksi)
 21. Vitamin K examine.com -sivusto. Viitattu 20.3.2014. (englanniksi)
 22. Hegart Jm et al: UBIAD1-mediated vitamin K2 synthesis is required for vascular endothelial cell survival and development Development. huhtikuu 2013. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 23. Schurgers, Leon J, Vermeer, Cees: Determination of phylloquinone and menaquinones in food. Effect of food matrix on circulating vitamin K concentrations Haemostasis. tammikuu 2000. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 24. National dairy research institute: National collection of dairy culture www.ndri.res.in - sivusto. (englanniksi)
 25. Bentley, Ronald & Meganathan, R: Biosynthesis of vitamin K (menaquinone) in bacteria Microbiological Reviews. syyskuu 1982. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 26. Harju, Juhana: Edam-juusto on sydämelle terveellistä Aamiainen ruohikolla -blogi. 12.2.2009. Viitattu 22.2.2014.
 27. Japan functional food research association: ”The world is paying attention to ”Natto”, which contributes to Japanese longevity” . An interview with Dr.Hiroyulki Sumi www.jafra.gr.jp -sivusto. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 28. Kansanterveyslaitos: Finravinto 2007 -tutkimus Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 23 / 2008, sivu 66. 2008. Viitattu 15.3.2014.
 29. Dalmeijer G.W. et al: The effect of menaquinone-7 supplementation on circulating species of matrix Gla protein Atheroscleroris. joulukuu 2012. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 30. Suomen YK-liitto: Elinikä, odotettavissa oleva www.globalis.fi -sivusto. 2010. Viitattu 20.3.2014. (englanniksi)
 31. Himberg, J-J: Vitamiinit www.medicina.fi -sivusto. 2001. Viitattu 15.3.2014.
 32. Metametrix Clinical Laboratory: Vitamin K- assay -serum www.metametrix.com -sivusto. 2013. Viitattu 1.3.2014. (englanniksi)
 33. Pellinen, Petri: Kädet ja jalat lämpimiksi Suur-Jyväskylän lehti. 22.1.2014. Viitattu 22.2.2014.
 34. Howenstein, James: Vitamin K2 controls removal of calcium from arteries… NewsWithViews.com -sivusto. 5.6.2007. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 35. Fimea: Konakion www.spc.fimea.fi -sivusto. Viitattu 1.3.2014.
 36. Theuwissen, E et al: Vitamin K status in healthy volunteers Food&Function. marraskuu 2013. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 37. Morgan, Raene: Natural supplements, inflammation and lipids – Video (Leon Schurgesin haastattelu myös tekstinä) www.ihealthtube.com -sivusto. 24.9.2009. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 38. Fraser, James D. et al: 1,25-dihydroxyvitamin D3 stimulates the synthesis of matrix gamma-carboxyglutamatic acid protein by osteosarcoma cells The journal of biological chemistry. tammikuu 1988. Viitattu 15.3.2014. (englanniksi)
 39. Morgan, Raena: Preventing osteoporosis with witamin K-2 – Video (Leon Schurgersin haastattelu myös tekstinä) www.ihealthtube.com. 15.5.2009. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 40. Morishita, Takashi et al: Production of menaquinones by lactic acid bacteria Journal of dairy science. syyskuu 1999. Viitattu 1.3.2014. (englanniksi)
 41. Northern Ireland naturally: Linwoods Dairy www.buyifood.com -sivusto. Viitattu 3.3.2014. (englanniksi)
 42. MTV uutiset: Nämä ovat suomalaisten yleisimmät kuolinsyyt www.mtv.fi -sivusto. 30.12.2013. Viitattu 20.3.2014.
 43. Geleinse, Johanna M. et al: Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease The journal of nutrition. marraskuu 2004. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 44. Gast, G.C.M et al: A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease ScienceDirect. lokakuu 2008. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 45. Beulens, Joline W. J.: High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification Atheroscleroris. huhtikuu 2009. Viitattu 22.2.2014. (englanniksi)
 46. Cockayne, Sarah et al: Vitamin K and the prevention of fractures JAMA Internal Medicine. kesäkuu 2006. Viitattu 3.3.2014. (englanniksi)

 

(tämä artikkelini oli poistettu mielivaltaisesti Wikipediasta, siksi julkaisen sen uudelleen blogitekstinä )