Onko tunteiden tunnistamattomuus  ongelmasi? Kiinnostaisiko sinua oppia ilmaisemaan ja tuntemaan 412 erilaista tunnetta?  Tämän mahdollistava videoklippeihin, ääninäytteisiin ja tunnemääritelmiin perustuva  tietokoneohjelma on hankittavissa yksityiskäyttöön  noin 50 eurolla.  Mind Reading Emotions Library  on Cambridgen yliopiston professori Simon Baron-Cohenin ja työryhmänsä toteuttama opetusohjelma.  Siitä voi olla hyötyä ja iloa sekä taiteilijoille, jotka työssään tai harrastuksissaan ilmaisevat tunteita, että myös ihmisille, joille tunteiden tunnistus on hankalaa esimerkiksi Aspergerin syndroman tai aleksitymian takia.

 

Seuraavan linkin kautta voit tutustua demoesitykseen tuosta ohjelmasta.  Suosittelen "view shockwave demo" - muotoa saadaksesi elävämmät videoesitykset tietokoneen näytöllesi:

 

http://www.jkp.com/mindreading/demo

 

Simon Baron-Cohenin kehittämä tunne-erottelujärjestelmä perustuu 24 kategoriaan luokiteltuun 412 eri tunteeseen.  Demossa voi tutustua kategoriaan EXCITED  (innostunut).  Huomasin, että näin tarkassa tunne-erottelussa kielimuuri tulee helposti esteeksi aivan tarkoille käännöksille.   Seuraavassa on oma versioni demossa esiintyvien tunteiden suomenkielisistä vastineista:

 

Seikkailumielinen (adventurous)                       uskallus

Vireä  (alert)                                                       vireys

Intomielinen  (ardour, zealous)                          kiihko

Yllättynyt  (aroused, stimulated)                        hämmästys

Kiinnostunut  (enthustiastic, optimistic)            innostus

Innostunut  (excited, thrilled)                             innostus

Energiaa pursuva  (exhilarated)                          elinvoima

Poissa tolaltaan oleva  (hysterical, frenzied)      innostus

Vaikuttunut  (inspired, stirred)                           innostus

Vahvistunut  (invigorated)                                  pirteys

Motivoitunut  (keen, motivated)                         vastuu

Älyllisesti innostunut  (lively, ebullient)            innostus

Palautunut  (refreshed, revived)                          elinvoima

Määrätietoisen energinen  (spirited, buoyant)    tarmo

Hieman huvittunut  (titillated)                            innostus

Säteilevä  (vibrant, radiant)                                 eheys

 

Tunnekartalle www.taiwas.net/tunteet sijoitettuina nämä tunteet levittäytyvät suhteellisen laajalle alueelle.  Tästä voinee päätellä, ettei mitään ehdottoman yleispätevää esitystä ole mahdollista laatia ihmisen tunnemaailmasta.  Toisaalta tunnekarttamalliin kuuluu myös edellisessä  kirjoituksessa mainitsemieni likitunteiden lisäksi myös sukulaistunteiden käsite..  Näin Mind Reading Emotions Libraryn tässä EXCITED –kategoriassa esittelemät hämmästys, innostus, vireys, tarmo, uskallus, elinvoima, pirteys, kiihko, vastuu, eheys voisivat tavallaan olla positiivisesti innostuneen ihmisen yleisiä tuntomerkkejä.

 

 Lisäksi on todettava, että nämä tunteidentunnistusmallit eroavat toisistaan vaatimansa välineistön sekä tarjoamansa esittelytavan suhteen paljonkin.  Uskon ja toivon, että Mind Reading  Emotions Library auttaa jo tuolla demollaan monia tämän tunnekarttasivuston kävijöitä kohti entistäkin rikkaampaa tunneilmaisua.

 

 

 

               Tuntemisiin,

 

               Pelle