Ajallisuus ja rajallisuus muodostavat  sointuvan riimiparin.  Emme mitenkään ehdi tehdä  elämämme aikana kaikkea sitä, mitä haluaisimme.  Meille tarjotaan nykyään sellainen virikkeiden tulva, että siihen helposti hukkuu elämämme varsinainen tarkoitus, jonka Jumala on meille jokaiselle henkilökohtaisesti suunnitellut.  Paras keino selvitä tuosta informaation tulvasta on varata päivittäin aikaa rukoukseen sekä Raamatun tutkimiseen.  Monet ovat huomanneet, että kiireinenkin päivä sujuu paljon stressittömämmin, kun  varaamme aikaa myös Jumalan kanssa kommunikointiin.

 

Yhdessä sanat ajallisuus ja rajallisuus tuovat varmaan monelle mieleen kuoleman.  Kuolema voi tulla hyvinkin yllättäen.  Silloin viimeistään kiire loppuu.  Ajallisuus käsitteenä antaa meidän elää juuri tätä hetkeä.   Muutamana ajanjaksona ajallisen elämämme aikana Jumala kutsuu jokaista ottamaan todesta seuraavat Jeesuksen sanat:

 

Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.” (Joh 11:25)

 

    thumb_1282841342.png  Photo : LONNIE WILLIAMS via www.sxc.hu

 

Kuoleman jälkeen seuraa joko ikuisuus Jumalan yhteydessä taivaassa tai ikuinen ero Jumalasta.  Nämä vaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia, joten tätä ikuisuusasiaa on todella syytä  pohtia rukoillen ja Raamatun evankeliumeja tutkien.   Juuri täällä rajallisessa ajallisuudessa.

 

 

                 Näissä mietteissä,

 

                 Pelle

 

 

 

KIIRE löytyy tunnekartalta www.taiwas.net/tunteet kello kahdeksan suunnalta neljänneltä kehältä keskipisteestä.  Sen ympärille sijoittuu vieritunteita, jotka saattavat avata kiireen olemusta.