Paljon eriasteisia pelkoja sisältävä tunneskaala kulkee tunnekartalla  kammosta rauhaan.  Se voi kehittyä myös toiseen suuntaan, mutta tällä kerralla esittelen nämä seitsemän tunnetta ensin mainitussa järjestyksessä.  Kaikille näille tunteille on yhteistä toteama EI TOIMITA OIKEIN ( tai ei ole toimittu oikein ).  Lyhyehköt sisäänhengitykset ovat tyypillisiä silloin, kun seuraavat tunteet valtaavat mielen.

  thumb_1246270841.png   photo GEORGE CRUX  via www.SXC.hu

Tähän lounaan suunnasta kohti keskipistettä kulkevaan tunneskaalaan kuuluvat  kammo – kauhu – oireilu – pelko epäusko – syyllisyys – katumus.  Näin päin esiteltyinä ne sisältävät paljon myös niitä tunteita, joita ihminen kokee etsiessään sisäistä rauhaa.  Se on täydellisimmin saavutettavissa, kun etsijä vastaanottaa Jeesuksen tarjoaman anteeksiannon synneistään – eli mieltänsä painavista syyllisyyksistä - ja hylkää samalla muiden uskontojen tarjoukset.

Kymmenestä käskystä ensimmäinenhän kuuluu seuraavasti :

Minä olen Herra sinun Jumalasi.  Älä pidä muita jumalia.”                       (2. Moos. 20 : 2,3)

Saatat ihmetellä miksi sekoitan näihin tunnekarttaselityksiin näin paljon kristinuskoa.  Kyse on tavallaan sponsorisopimuksesta.  Tunnekartasta löytyy niin paljon sopusointuisuutta, että omin avuin en olisi tällaista tunnemaailmaa selittävää kokonaisuutta kyennyt luomaan.  Siihen kehittyi vuosien mittaan myös tämä kristillisyyslävistäjä kammosta helppouteen.  Niinpä haluan antaa kaiken kunnian tästä tunnekartasta yksin Jumalalle.

J. S. Bach kirjoitti aikanaan sävellyksiinsä nuo samat kirjaimet, jotka löydät näiden tunnekarttojen otsikoista.  SDG on lyhenne latinankielisistä sanoista Soli Deo Gloria, jotka tarkoittavat ”Kunnia yksin Jumalalle”.

Usko Jeesukseen ei ole kuitenkaan riippuvainen tunteita, vaan se saavutettavissa oleva sisäinen rauha perustuu Raamatun lupauksiin.  Jeesukseen vapahtajanaan uskovallakin voivat tunteet lainehtia laidasta laitaan.

                                    Tuuletetaan tunteita jatkossakin,

                                     t. Pelle

PS. Tämä on 33. osa kesä-heinäkuisesta 65-jaksoisesta TUNNESKAALAT –kokonaisuudesta.