Mikään tieteellinen teoria ei ole professori Tapio Puolimatkan mukaan aukoton, vaan siinä on huomattavissa anomalioita eli poikkeuksia teorian päälinjoista.  Tämä tieto löytyy kirjastaan ”Usko tieto ja myytit” sivulta 21.  SDG*tunnekartassa tällainen anomalia on esimerkiksi uloshengityspainotteisella pohjoiseen suuntautuvalla tunneskaalalla olevan hämmästyksen hengityskuvio, joka on pelkkä syvä sisäänhengitys.  Tosin se valmistaa ihmistä riemulliseen nauruun, joka on katkonaista uloshengitystä.

 

Sisäänhengityksen ollessa painottunut ihmisen sympaattinen hermosto on aktiivisempi.  Sympaattinen hermosto aktivoituu kiputiloissa. Tästä kirjoitti erikoislääkäri Antti Heikkilä teoksessa ”Siunattu kipu” sivulla 180.  SDG*tunnekartan ulkolaidalta löytyy kello puoli kahdeksan suunnalta oireilu ja kello viiden suunnalta tuska, jotka molemmat ovat sisäänhengityspainotteisella sektorilla.

 

Tieteen päivillä Jyväskylässä 16.3.2011 akatemiatutkija Suvi Saarikallio totesi yleisökysymyksiin vastatessaan faktan, joka ilmenee myös SDG*tunnekartalta.  Rakkauteen liittyvät ensirakkauden huuma (ihailu,himo klo 10.30) ja kiintymysrakkaus (klo 3.00) ovat fysiologisesti ja hormonaalisesti eri tunteita.  SDG*tunnekartta saattaa olla ensimmäinen tunnemallinnus, joka erottaa nämä tunteet selvästi toisistaan.

 

Professori Mikko Sams totesi omassa esityksessän, että tunteiden tutkimuksessa on löydetty selvä hyvä-paha – arvotus.  SDG*tunnekartassa myönteiset tunteet ovat sijoittuneet lähinnä oikeaan yläneljännekseen.  SDG*tunnekartan vastatunnepareillakin on yleensä selvä positiivis-negatiivis –jännite.  Poikkeuksena alaviistoisella lävistäjällä sijaitsevat tunneparit mustasukkaisuus-mukautuvuus, erillisyys-riippuvuus, kiusanhalu-alemmuus, kateus-häpeä, houkutus-nolous, uhma-nöyryys  sekä  viive-väheksyntä.

 

SDG*tunnekartan symmetrisyys tuo mieleen myös monien luonnon toimintaa selittävien lakien yksinkertaiset kauneusarvot.  Parhaiden tieteellisten teorioden esteettistä näkökulmaa selvittää professori Tapio Puolimatka kirjassaan ”Usko, tieto ja myytit” sivuilla 167-168.

 

Joitakin on hämmentänyt SDG*tunnekartan lukuohjeista löytyvät Raamatun jakeisiin perustavat tunnetyöskentelyn periaatteet.  Samoin ylössuuntautuvan halkaisijan kristillis-sävyiset tunteet.  Selitykseksi tarjoan sen faktan, että SDG*tunnekartta on laadittu kristillisen supranaturalismin pohjalta.  Professori Puolimatka on kirjassaan ”Usko, tiede ja Raamattu” sivulla 119 taulukkomuodossa erotellut naturalismin ja supranaturalismin piirteitä.  Siinä kerrotaan esimerkiksi kristillisen supranaturalismin käsitys tosiasioista : ”TIETEEN ON HUOMIOITAVA TODELLISUUS KOKO LAAJUUDESSAAN.” Raamatun kertomukset Jeesuksesta ovat osa historiallista todellisuutta. Niistä on kerrottu myös Raamatun ulkopuolisissa lähteissä.

 

Itsejärjestyvyys on nanotekniikan ohjelmoitavissa materiaaleissa eräs perusperiaate.  SDG*tunnekartta on laadittu akateemikko Teuvo Kohosen keksimän itseorganisoituvan kartan rakenneperiaatteita noudattaen.  Tosin ilman matemaattisia algoritmeja. Osoituksena itsejärjestävyydestä SDG*tunnekarttaan tuli tarkentavia muutoksia vuoden 2011 alussa.  Näin se paremmin vastaa yleisesti käytössä olevaa tunnesanastoa.  Tämä on mielestäni selvästi yhteydessä siihen professori Mikko Samsin kertomaan nykytunnetutkimuksen linjaukseen, jossa pyritään mahdollisimman luonnolliseen ja pelkistettyyn tutkimusympäristöön.

 

 

              Pelle Gudsson