Erillisyys on persoonallinen, jonkun tekemä valinta olla erillään tai asettaa joku erilleen tietystä asiasta, ihmisestä tai ihmisjoukosta. Tämä erillisyyden määritelmä tuo hieman välimatkaa Tunnekartan alalaidassa keskilinjasta hieman oikealle  sijaitsevaan sijaitsevaan muukalaisuuteen.  Syyskuussa 2009 kirjoitin muukalaisuudesta hieman enemmänkin ja noihin ajatuksiini voit tutustua Tunnetuvan arkistossa.  Sieltä löytyy myös muukalaisuuden määritelmäni: Muukalaisuus on pitkäkestoinen, ympäristön olosuhteista johtuva eristäytynyt elämäntilanne.

 

Erillisyydestä tuli mieleen vielä muutamia ajatuksia, jotka on hyvä liittää tähän edellisen erillisyydestä kertovan kirjoitukseni luo.  Tarkoitushan on ajan mittaan saada kaikista tunnekartan 121 tunteesta jonkinlainen määritelmä aikaan ja myös hieman muita mietteitä kustakin tunteesta.  Se saattaa helpottaa tunnekartan lukemista, kunhan vielä sitten saisin ne kaikki määritelmät hyperlinkitettyä tunnekartalle.

 

Ainakin viisi erityyppistä erillisyyden kokemusta löysin aikaisemmassa kirjoituksessa  mainittujen parisuhteen kariutumisen, murrosikään kuuluvan irtioton ja huonon verkostoitumisen lisäksi:

 

-eristäytyneisyys  taustatekijöidensä takia><riippuvuus perinteistä

-erillisyys Jumalasta><terve riippuvuus Jumalasta ja huolenpidostaan

-joukosta eristäminen><riippuvuus  ryhmästä/tarve kuulua joukkoon

-erillisyys omasta itsestään ja tunteistaan><läheisriippuvuus

 

Väärä riippumattomuuden tavoittelu johtaa myös erillisyyteen.  Tällaista erillisyyttä ajassamme on paljon.  Osasyynä siihen voi olla riippuvuuden virheellinen käsittäminen aina  kielteiseksi ilmiöksi, mitä se ei suinkaan ole.

 

Parikymmentä vuotta sitten suomenkieleen ilmestynyt läheisriippuvuus-termi tarkoittaa Tommy Hellstenin määritelmän mukaan seuraavaa: ”Läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy kun ihminen elää hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan vaan sopeutuu sen olemassaoloon  Lisää läheisriippuvuudesta voit lukea sivustolta:

 

http://www.laheisriippuvaiset.com/index.php

 

Erillisyys ei ole kovinkaan käyttökelpoinen termi normaalissa puheessa, mutta Tunnekartalle se sopii moniselitteisyytensä vuoksi mainiosti riippuvuuden vastatunteeksi. 

 

 

 

              Tuntemisiin,

 

              Pelle