Paha olo.  Outo tunnemöykky sisällä. Vaivaako sinua siis epämääräinen paha olo?

Nyt voit testata, voisitko tunnekarttaa ja Tunnetuvan kirjoituksia seuraamalla nimetä tuon tunteen tarkemmin. Esittelen seuraavassa loogisesti etenevän tunteiden nimeämistä helpottavan vuokaavion prototyypin. 

Luonnollisesti tämä TUNNEHAARUKKA on hyvin karkea yksinkertaistus siitä, miten ihminen voi tunnistaa tunteitaan.  Silti joku teistä Tunnetuvan vierailijoista saattaa ihan konkreettisesti hyötyä tästä tunteiden nimeämisen apuvälineestä.  Lisäksi se havainnollistaa niitä tunnekartan ominaisuuksia, joista tunnekarttasivuston lukuohjeita laatiessani en vielä itsekään ollut perillä.  On ollut vähän samanlainen tunne kuin uuden kännykän kanssa : aina silloin tällöin huomaa uusia käyttötapoja.

Tunnekartan kahdeksalle, keskipisteestä eri ilmansuuntiin suuntautuville tunneskaaloille on löytynyt nimet, joita esittelen tarkemmin TUNNESKAALOJA -kategoriassa : "TYYDYTTÄVÄ SUHDE", "LUOVUTTAMINEN", "EI TOIMITA OIKEIN", EPÄTYYDYTTÄVÄ SUHDE", "TAVOITTEELLISUUS", "HYVÄN LÄSNÄOLO", "TOIMITAAN OIKEIN".

Toisena uutuutena tunnekartan jakautuminen kahteen osaan sen mukaan, koetaanko joku tunne myönteiseksi vai kielteiseksi on tarkentunut.  Luoteesta kaakkoon kulkeva hieman polveileva kateus-häpeä  -akseli erottaa toisistaan välttelyä tai lähestymistä painottavat tunteet.

TUNNEHAARUKKA-menetelmän vaiheet:

ONKO OLOSI SELLAINEN, ETTÄ HALUAISIT VÄLTTÄÄ SITÄ ?

-Jos vastasit kyllä, voit tarkistella tunnekartan poikki vinoittain alaspäin kulkevan kateus – häpeä  - akselin alapuolisia tunteita.  Löydät kartan sivustolta

www.taiwas.net/tunteet

klikkaamalla TUNNEKARTTA-palkkia

-Jos haluaisit nykyisen tunnetilasi jatkuvan, sen nimi saattaa löytyä tuon akselin yläpuolelta.

ONKO HENGITYKSESI SISÄÄNHENGITYSPAINOTTEINEN?

-Jos vastasit kyllä, voit lukea Tunnetuvan TUNNEKARTTA-kategoriasta 

http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/category/T U N N E K A R T T A 

seuraavat kirjoitukset:

”HYVÄN PUUTTUMINEN”

”EI TOIMITA OIKEIN”

”EPÄTYYDYTTÄVÄ SUHDE”

”TAVOITTEELLISUUS”

-Jos hengityksesi on uloshengityspainotteinen, tunteesi saattaa löytyä tuon kategorian muista lainausmerkein otsikoiduista kirjoituksista.

KUULUUKO NYKYISEEN TUNNETILAASI JOTAKIN NÄISTÄ TUNTEISTA?

KIINTYMYSTÄ   http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2077624

INHOA  http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2064119/-luovuttaminen

SURUA  http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2057220

PELKOA  http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2034729

VIHAA   http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2024799/epatyydyttava-suhde/

IHAILUA   http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2014187

ILOA   http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2003572  

USKALLUSTA   http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/1991797  

HALUATKO  LUKEA TARKEMPAA SELOSTUSTA MAHDOLLISESTA TUNTEESTASI? 

Kun olet määritellyt tunnetilasi summittaisesti nimeämällä jonkin lainausmerkein nimetyn tunneskaalan, voit tutustua kesä-heinäkuisesta TUNNESKAALOJA -kokonaisuuden avulla tarkemmin tuon suuntaisiin tunteisiin.

http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/category/t u n n e s k a a l o j a 

EIKÖ TUNNETILASI LÖYDY TUNNESKAALOILTA ?

Mikäli tunnetilasi ei vaikuttaisi soveltuvan mihinkään tunneskaalaan, niin seuraavan kahdeksan tunteen luettelo, joka löytyy tunnekartan ulkokehältä kuljettaessa myötäpäivään kello yhdestä kello yhteentoista voi olla avuksi :

vapaus - turva - häpeä - tuska - ahdistus - uhka - kateus - täyttymys

HALUATKO TARKENTAA TUNNETILASI NIMEÄ ?

Kun olet löytänyt tunnetilaasi mahdollisimman hyvin kuvaavan nimen, voit vielä tarkentaa sitä tutkimalla sen tunteen ympärillä sijaitsevat kahdeksan lähitunnetta/vieritunnetta.

MITÄ VOI TEHDÄ TUNTEEN NIMEÄMISEN JÄLKEEN?

Tunteen nimeämisen ja sen hyväksymisen jälkeen siihen liittyvät tuntemukset ovat kohdattavissa.  Niin tuo tunne ei enää kuluta elinvoimaasi. Tunteiden nimeämisen tekniikasta ei löydy kovinkaan paljon kirjallista aineistoa.  Siksi laadin näinkin pitkän esityksen aiheesta. Tunteiden jatkokäsittelystä löytyy suomenkielelläkin jo kiitettävästi kirjallisuutta, joten en paneudu siihen seuraavaa lyhyttä kappaletta enempää.

Turvallisin keino aloittaa tunteiden käsittely, hallinta ja säätely on rukoilu.  Voit pyytää Jeesukselta apua tunnetilasi käsittelyyn ja alkaa tunteen läpikäymisen jälkeen pienin askelin kulkea kohti jotain parempaa olotilaa.  Tuosta uudesta tavoitteesta voit saada viitteitä tunnekartan vastatunteista.  Vastatunteen voit löytää piirtämällä omasta tunteestasi viivan keskipisteeseen - rauhaan - ja jatkaa sitä viivaa tunnekartan toiselle puolelle yhtä pitkän matkan kuin on omasta tunteestasi keskipisteeseen

TUNNEKARTAN ÄÄRILAIDOILLA OLEVIEN NEGATIIVISTEN TUNNETILOJEN PITKITTYESSÄ ON SYYTÄ ETSIÄ AMMATTIAPUA TAI VERTAISTUKIRYHMÄÄ. 

On myös muistettava, että surun kohdatessa on hyväksyttävä se tosiasia, että menetyksestä toipuminen vie oman aikansa.

Mikään kartta kartta ei ole täydellinen.  Niinpä seuraavat vastatunneparit ovat lähinnä toisiaan selittäviä, eivätkä ole kovinkaan hyödyllisiä tunne-elämän hoidossa :

kiusanhalu - alemmuus,  kateus - häpeä, viive - väheksyntä

Näin pitkälle olen siis edistynyt tämän  noin 15 vuotta kestäneen tunnekartta-projektini kanssa.  Löytyisikö yhteistyötahoja, jotka haluaisivat joko saada lähiopetusta tästä aiheesta tai tehdä jatkotutkimusta SDG*tunnekartasta esimerkiksi pro gradu - työssään?  Olen juuri saattamassa loppuun aikuiskasvatustieteen perusopintoja ja ensimmäinen ohjausharjoitteluni on käynnissä. Lisäksi olen vuosien mittaan kehittänyt erilaisia demonstraatioita tunnnekartan havainnollistamiseksi.

                                    Tunnetupaterveisin,

                                    Pelle