”Varmaa ei ole mikään muu kuin se, että me kaikki kuolemme.”  Kuitenkin Raamatusta löytyy jae, joka on antanut monelle Jeesuksen sovitustyöhön uskovalle lopullisen pelastusvarmuuden sekä tiedon siitä ettei elämä lopu kuolemaan.

Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä.” ( 1. Joh 5 :13)

Olen aikaisemmissa kirjoituksissani väittänyt, että nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa vain Raamatun perussanoma on täysin varma ja pysyvä.  Musiikissakin perusäänen A taajuus on aikojen saatossa muuttunut lähes kymmenen Hertziä.  Tiede pyrkii kyllä kohti totuutta, mutta uudet tutkimukset saattavat ravistella vanhoja totuuksia melkoisestikin, ainakin psykologian alalla.

Matematiikka tosin tarjoaa monia yleispitäviä kaavoja, mutta lopun aikoina esimerkiksi kemian lainalaisuudet katoavat, sillä Raamattu ilmoittaa alkuaineiden hajoavan kuumuudessa (2.Piet. 3:10 (1933 käännös sekä New King James Version)).  Uudempi 1992 käyttöönotettu käännös taas puhuu taivaankappaleista.  Tätä uudempaa käännöstä on paljon kritisoitu epätarkkuudesta ja se kuvastanee myös luterilaisen kirkon lipsuneen monissa kohdin Raamatun ilmoittamasta totuudesta.

Olen ollut havaitsevinani, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä alkaa vallata sijaa sellainen käsitys, että kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia.  Tuolle oletukselle ei Raamatusta löydy perusteita ! (1)  Raamatun tarkka ja kokonaisvaltainen lukeminen on varmuuden varmistamista parhaimmillaan.

 

                            Näissä mietteissä,

                             t. Pelle

------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Iso Raamatun Tietosanakirja , osa 1, hakusana JUMALAN LAPSI, palsta 1969

VARMUUS löytyy tunnekartalta www.taiwas.net/tunteet kello yhden suunnalta keskipisteestä lukien neljänneltä kehältä. Voit tarkastella  varmuuden ympäriltä löytyviä vieritunteita saadaksesi paremman käsityksen varmuuden luonteesta.