Tuorein päivitys kartan selkeistä alkeislukohjeista löytyy osoitteesta:

 

http://tunnekartta.blogspot.fi/2013/03/nain-luet-tunnekarttaa.html

 

Pyydän sinua siirtymään tuoreimman ja runsaasti kuvitetun tietopaketin ääreen.  Pahoittelen tätä ylimääräistä klikkauskierrosta.  Yritän opettaa Googlea tavoille, mutta jättiläinen tuntuu aika uppiniskaiselta.

 

 

                                      Tuntemisiin,

 

                                       Pelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartasta voi olla paljonkin apua oman tunne-elämän selvittelemisessä.  Siihen sisältyy melkoisen paljon erilaisia ulottuvuuksia, joista on hyvä olla tietoinen.  Kun eteen  levittäytyy 121 tunnesanan luettelo, joka kuitenkin näyttää olevan  järjestäytynyt luettelomuotoa kehittyneemmin, niin seuraavien periaatteiden avulla saattaa hieman selvittää alun hämmentynyttä oloa. Alleviivatut lauseet auttavat ymmärtämään jo tärkeimmät yksityiskohdat.

   

 

 

Saat parhaan hyödyn kartasta, jos otat siitä tulosteen ja sijoitat sen paikkaan, josta voit sitä silloin tällöin silmäillä.  Se toimii kirjanmerkkinäkin vallan mainiosti.

 

 

 

 

Kun tunteille pystyy antamaan nimet ja huomaa niiden välisiä vuorovaikutussuhteita, se helpottaa tunteiden hahmottamista. Samalla tunneäly kehittyy, koska sen perustana on tunteiden tunnistaminen.  Tällä tavoin tunnekartta lisää tunneälyä.

 

 

 

Karttaan tutustuneiden ihmisten suosituksia tunnekartasta voi lukea tämän kirjoituksen loppuosassa.

 

 

 

 

   Kaaviokuva : Arto Auranen

 

 

 

 

Yllä näkyy yksinkertaistettu kartta.

 

 

 

  

 

-Kartan keskipisteestä löytyvä rauha on  hyvä pitää myös tunteiden tarkastelun keskiössä.  Sen avulla olen antanut joissakin blogiteksteissäni eri tunteille sijaintimäärittelyn käyttäen viisarikellosta tuttuja suuntia ja kulloisenkin tunnesanan etäisyyttä keskipisteestä.  Muuten blogeissa käsittelemiäni tunteita saattaisi olla vaikea löytää tunnekartalta.

 

 

 

-Keskipiste toimii myös kartalta löytyvien vastatunteiden peilauspisteinä.  Esimerkiksi kartan keskellä sen yläosassa neljännellä kehällä keskipisteestä näkyy ilo. Kun siirryt ilosta keskipisteen rauhaan ja sen jälkeen suoraviivaisesti yhtä kauas keskipisteestä kuin ilo on rauhasta, niin törmäät suruun.  Tällä tavoin voit etsiä jokaiselle tunteelle sen vastatunteen peilaamalla keskipisteen kautta  Ne saattavat joskus olla myös toisiaan selittäviä tunteita -  esimerkiksi viive ja väheksyntä.  Olen kuitenkin yrittänyt valita tunnekartalle mahdollisimman yleisesti käytössä olevia sanapareja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

- rakenneperiaatteeseen kuuluu myös kunkin tunteen ympäriltä löytyvät vieritunteet.  Ne liittyvät usein tavalla tai toisella tarkastelun keskiössä kulloinkin olevaan tunteeseen.   Niitä voi tutkailla joko lähimmältä kehältä, jolloin niiden lukumäärä on kahdeksan.  Mikäli etsit vieritunteita myös sitä seuraavalta kehältä, niin saat ihmeteltäväksi 16 uutta tunnetta, jotka liittyvät tuohon tarkastelemaasi tunteeseen.

 

 

 

 

-Myönteisiksi käsitetyt tunnetilat sijoittuvat lähinnä oikeaan yläneljännekseen.   Kielteisiäkin tunteita käsiteltäessä on hyvä pitää mielessä niiden positiiviset vastineet, jotka löytyvät keskipisteen toiselta puolelta.

 

 

 

 

 

 

   BILLY ALEXANDER via www.sxc.hu

 

 

 

 

 

 

  

 

- keskipisteestä suuntautuu kahdeksan tunneskaalaa eri ilmansuuntiin.  Ne kuvaavat tunnetilan kehittymistä yhä helpommin havaittavaksi.  .  Kuhunkin tunneskaalaan liittyy oman tyyppisensä hengitystyyli. Olen antanut näille kahdeksalle tunneskaalalle myös tunnekartan hahmottamista helpottavat nimet. Tunneskaalat kulkevat kohti kahdeksaa perustunnetta, jotka ovat myötäpäivään lueteltuina:

 

 

 

KIINTYMYStä kohti  "TYYDYTTÄVÄ SUHDE"-skaala

 

INHOa kohti tunneskaala "LUOVUTTAMINEN"

 

SURUsta keskelle kulkee "HYVÄN PUUTTUMINEN"-skaala

 

PELKOa kohti "EI TOIMITA OIKEIN"-skaala

 

VIHAa kohti "EPÄTYYDYTTÄVÄ SUHDE"-skaala

 

IHAILUa kohti "TAVOITTEELLISUUS"-skaala

 

ILOa kohti "HYVÄN LÄSNÄOLO"-skaala

 

USKALLUSta kohti "TOIMITAAN OIKEIN"-skaala

 

 

 

-Muut tärkeimmät tunteista on ympäröity laatikoilla.  Aluksi voi keskittyä vain noiden  laatikoitujen tunteiden tutkailuun. Niistäkin tunteista voi ensin yrittää painaa mieleen vain tämän  yksinkertaistetun tunnekartan mukaiset tunteet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUITA  OMINAISUUKSIA:

 

 

 

-Tunnesanojen alle merkityt numerot mahdollistavat tunnekartan käytön noppapelilautana turvallisen tuttava- tai ystävä piirin kokoontumisissa.  Kukin voi kertoa aina oman pelinappulansa alle jäävän tunteen kohdalla siitä jotain yleistä tai halutessaan myös jakaa jotain omia kokemuksiaa.  Tutustuessasi ensimmäistä kertaa tunteiden läpilukeminen numerojärjestyksessä antaa melko kattavan kuvan inhimillisestä tunnemaailmasta.

 

 

 

-Laidalle on merkitty lihavoiduin kirjaimin kahdeksan elämän valintaa kuvaavaa sanaa.

 

 

 

-Kartalla muodostuu perustunneskaalojen lisäksi tunteiden dynamiikkaa kuvaavia skaaloja myös RAIVO-YHTEYS –akselista ylös- ja alaspäin.

 

 

 

-kartta on hahmotettavissa pallonmuotoiseksi, jos ajattelee keskipisteessä olevalle rauhan tunteelle vastatunteeksi minuuden katoamisen.

 

 

 

-Mikäli et löydä jotakin tunnetta  kartalta, voit yrittää etsiä sille oikean paikan hakemalla sellaiset tunteet, jotka selvästikin liittyvät siihen.  Tällainen likitunne siis sijoittuu kartalle nimettyjen tunteiden väliin.

 

 

 

-Viistosti kartan halki KAUHUsta TARMOoon kulkee kristinuskoon ja kristinuskossa kasvamisen skaala.

 

 

 

-Omalla viisaudellani en olisi pystynyt tällaista monimutkaista tunnerakennelmaa luomaan, joten niinpä kiitoksena merkitsen tämän tunnekartan lukuohjeen allekirjoitukseen:

 

 

 

 

 

 

 

           Kunnia yksin Jumalalle (Soli Deo Gloria eli SDG)

 

 

           Pelle Gudsson

 

 

 

 

 

PS. Tämä kartta on vain yksi mahdollinen tapa jäsentää tunnemaailmaa. Visuaalisesti suuntautuneille ihmisille se saattaa antaa paljonkin virikkeitä. Mikäli on oppinut käyttämään jotain toisenlaista tunteiden järjestelymenetelmää, niin tämä SDG*tunnekartta saattaa monipuolisuudessaan oudoksuttaa. Joitakin taas tämä tunteiden paljous saattaa alkaa ahdistaa, jolloin tunnekartta ei ehkä ole juuri sillä hetkellä heille avuksi.  On syytä keskittyä alussa vain yhden itselleen merkityksellisen tunteen tarkasteluun tunnekartan valossa.  Muuten tunnekartankin kanssa voi eksyä. On myös hyvä tietää yleiset tunnetyöskentelyn periaatteet

 

 

 

 

 

 

 

Suosittelen kartan rinnalla luettavaksi Marja Kokkosen tunteiden säätelystä kertovaa, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kirjaa ” Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet” Koosteen tunteiden säätelystä kertovista internet-kirjoituksista löydät tästä.

 

 

 

 

 

 

 

 annettuja suosituksia voi lukea osoitteesta:

 

 

 

 http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2729067

 

 

 

 

 

 

 kartta ja siihen liittyvä aineisto on tarjolla pro gradu- aiheeksi. Kiinnostaako? Siinä tapauksessa pyydän ottamaan yhteyttä kirjoittamalla tähän blogiin kommentin, jota en julkaise.  Saan siitä kuitenkin selville sähköpostiosoitteesi, joka mahdollistaa viestien kulkemisen.  .  Lähdeviitteitä puolestaan voi lukea viitteet-kategoriasta.

 

 

 

 

 

  

 

kartta on käännetty myös englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi:

 

 

 

 

 

kartasta löytyy hyperlinkeinkin varustettu versio. Voit laittaa sen vaikka tietokoneesi suosikkeihin. Sen avulla voit lukea lyhyitä kirjoituksia 73 eri tunteesta vain klikkaamalla haluamasi tunteen nimeä.  

http://www.keepandshare.com/doc/2122415/suunnistusohjekartta-79k?da=y

 

 

Tarkempia selostuksia 25 eri tunteesta löydät Jarkko Rantasen kirjoittamasta laajasta ”Tunteella –voimaa tekemiseen” –teoksesta.  Tuon sinisen linkin kautta saat jo maistiaisia kirjasta. Sivustolta löytyy nimittäin artikkelit hämmennyksestä, innostuksesta, vihasta ja inhosta. Voit hankkia käytännönläheisen opuksen itsellesi vaikkapa verkkokaupasta.