Jo keväällä tajusin joidenkin ongelmieni taustalla piilevän häpeää.  Eilen tulin taas useaan otteeseen torjutuksi sillä tavoin, että vastavuoroisuus (yhteys) selvästikin puuttui viestijöiden välillä.  Tämä varmaan jo varhaislapsuudesta minulle tuttu ilmiö sai aikaan lamaannuksen, joka liitetään usein häpeäänkin. 

 

Suomalaisia vaivaa usein monenlaiset häpeän tunteet, joista on vaikea saada otetta.  Esittelen nyt marraskuussa joitakin löytämiäni tutkielmia häpeästä.  Laajassa Terveyskirjaston artikkelissa pohditaan häpeää hyvin syvällisesti:

 

 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00079

 

 

 

TUNNEKARTALLA  häpeä löytyy kello neljän suunnalta keskipisteestä lukien neljänneltä kehältä.  On syytä tutkailla myös siihen häpeän ympärille kahdella kehällä sijoittuviin tunteisiin, jotta jotain häpeän ominaispiirteistä paljastuisi.  Esimerkiksi alkukappaleessa mainitsemani yhteys ja lamaannus sijoittuvat toiselle kehälle, kun häpeää pidetään keskipisteenä.

 

 

                    Tuntemisiin,

 

                    Pelle