Tunnekartan lukuohjeen seuraamista auttaa, jos tulostat itsellesi tunnekartan seuraavasta osoitteesta.  Voit myös säilyttää sitä näytön alareunassa, jotta se on tarvittaessa käytössäsi kun etenet lukuohjeen tutkimisessa.  Voi olla että tämän keinon hyödyntämisessä joudut googlettamaan itsesi uudelleen tänne Tunnetupaan.  Pyydän anteeksi  pientä epämukavuutta tässä käytännön järjestelyssä

 

http://www.keepandshare.com/doc/1945005/tunnekartta-105k?da=y

 

 

 

 

RAKENNE:

 

 

1 Vastatunne tai selittävä tunne löytyy keskipisteen toiselta puolelta.

 

2 Keskipisteen tunteelle (rauha) voi kuvitella vastatunteen (minuuden katoaminen),kun kartta mielletään pallon muotoiseksi.

 

3 Tämän kartan perustunteet on alleviivattu.

 

4 Keskipisteestä kohti muita perustunteita kasvaa 8 perustunneskaalaa .

 

5 Muita tunneskaaloja muodostuu RAIVO-YHTEYS -akselista ylös- ja alaspäin.

 

6 Lähinnä oikeaan yläneljännekseen sijoittuvat myönteisiksi mielletyt tunteet.

 

7 Kutakin tunnetta ympäröi siihen liittyviä vieritunteita kahdella tai kolmella kehällä.

 

8 Kartalta puuttuvalle tunteelle voi etsiä sopivan paikan sille läheisten tunteiden välistä.

 

9 Hengityksen tarkkailu auttaa kulloisenkin tunnetilan sijoittamisessa kartalle:

 

-tunneskaalat kohti ihailua, vihaa, pelkoa ja surua ovat sisäänhengityspainotteisia.

-tunneskaalat kohti inhoa, kiintymystä, uskallusta ja iloa ovat uloshengityspainotteisia.

 

IHAILUa kohti  tunneskaala ”TAVOITTEELLISUUS”

VIHAa kohti  tunneskaala ”EPÄTYYDYTTÄVÄ SUHDE”

PELKOa kohti tunneskaala ”EI TOIMITA OIKEIN”

SURUsta RAUHAan  tunneskaala ”HYVÄN PUUTTUMINEN”

INHOA kohti  tunneskaala ”LUOVUTTAMINEN”

KIINTYMYStä kohti tunneskaala ”TYYDYTTÄVÄ SUHDE”

USKALLUSta kohti tunneskaala  ”TOIMITAAN OIKEIN”

ILOa kohti ”HYVÄN LÄSNÄOLO”

 

10 Kristinuskoon ja kristinuskossa kasvamisen skaala kulkee KAUHUsta TARMOon. Tältä akselilta löytyy monia vääriin olettamuksiin perustuvia tunteita.

 

11 Kartan reunoilla on suluissa ja lihavoituna lueteltu elämän valintoja.

 

12 Jotkut tunteista on merkitty kartalle lyhennettyinä:

-turhauma = turhautuneisuus

-säröily = murtuneisuus

-turtuma = turtuneisuus

-orpous = hylätyksi tulemisen tunne

-ikävä = ikävystyneisyys

 

 

 

 

LUKUOHJE:

 

A) Tutustu karttaan lukemalla tunteet numerojärjestyksessä läpi.

 

B) Numeroinnin avulla voit käyttää karttaa ”Kerro tunteesta” - noppapelinä.

 

C) Yleiskäsityksen saat käymällä läpi 8 perustunneskaalaa. (suru – skaala orpoudesta rauhaan päin.)

 

D) Sitten voit etsiä vastatunneparit.

 

E) Sen jälkeen kannattaa hakea kunkin laatikoidun tunteen ympäriltä 8 lähitunnetta.

 

F) Silloin tällöin silmäiltynä - vaikkapa seinälle kiinnitettynä - kartta alkaa vähitellen avautua.

 

G) Osoitteesta www.taiwas.net/emotions  löydät englanninkielisen version.

 

H) Kun jotkut tietyt tunteet kiinnittävät huomiotasi erityisesti :

 

-voit tarkastella liittyykö niihin joitakin vieritunteita, vastatunteita tai vastatunteiden lähitunteita.

-voit nähdä tunneskaaloista, mihin ne tunteet käsittelemättöminä saattaisivat johtaa.

-voit ehkä jakaa ne tunteet kahteen eri osaan. (esim. häpeä = kiintymys + inho )

 

I) Miehet ovat sisäistäneet tämän tunnekartan naisia helpommin.

 

 

 

YLEISIÄ TUNNETYÖSKENTELYN PERIAATTEITA:

 

1 Tunteet kertovat suhteesta ympäristöömme ja itseemme.

 

2 Tunteet liittyvät omiin muistoihin ja havaintoihin tuoden niitä tarvittaessa mieleen.

 

3 Syvää iloa voi kokea, kun alitajuntaan ja kehoon säilötyt kielteiset tunteet on tunnistettu ja läpi eletty.

 

4 Tunnesolmut avautuvat minuutta rikkomatta vain turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.

 

5 Tunnepatouma alkaa murtua kehon oireiluina, eleinä, ilmeinä, unina tai tunne-elämän ylilyönteinä.

 

6 Käsittelemätön tunne nousee tajunnan tasolle, kun ihminen on valmis kestämään sen.

 

7 Tunnetyöskentely saattaa uuvuttaa enemmän kuin älyllinen tai ruumiillinen ponnistelu.

 

8 Vapautuva hengitys vapauttaa tunnemaailmaa – ja päinvastoin.

 

9 Tunteet voivat johtaa harhaan tai kätkeytyä toistensa taakse.

 

10 Syyllisyydestä ja häpeästä voi vapautua Jeesuksen sovitustyön ansiosta. (Jesaja 53: 4,5)

 

11 Ajatusten sanallinen muotoilu vaikuttaa ratkaisevasti tunne-elämäämme. (Markus 7:15)

 

12 Usko ei ole riippuvainen tunteista. ( Psalmi 23:4)

 

 

 

TAUSTAA:

 

Tunnekartta on tehty helpottamaan tunteiden nimeämistä sekä auttamaan taiteilijoita tunnetilojen kuvaamisessa. Se on muotoutunut yhdeksän vuoden prosessissa, joka alkoi ”Usko ja tunteet” –esitelmän

laatimisesta. Sen jälkeen tunnetilojen nimityksiä on kerätty erilähteistä. Luonnoksia on kertynyt satakunta. Kartan tarkkuutta on testattu omiin kokemuksiin ja kirjojen, lehtiartikkeleiden, esitelmien sekä radion

ihmissuhdeohjelmien oivalluksiin vertaamalla. Tavoitteena oli, että aivan jokaiselle mahdolliselle tunteelle – kartan ulkopuolisellekin - löytyisi tietty paikkansa kartalta. Sitä ei täysin saavutettu, mutta muita yllättäviä rakenteita prosessissa muodostui. Tarkennukset ovat mahdollisia.

 

Tunnekartalla olevat nimitykset eivät ole pelkästään tunteita, vaan siihen on sopiviin kohtiin sijoitettu tuntemuksia, mielialoja, asenteita jne. Niinpä saatat paikantaa itsesi monestakin pisteestä kartalla.

 

 

 

 

Kunnia yksin Jumalalle ! (*SoliDeoGloria)

 

 

 

 

KIRJALLISUUTTA:

 

Blomster , Salme : ” Levottomuudesta rauhaan ”

Jokinen , Seppo : ” Vahvista tahtoni ”

Maultsby , Maxie C. Jr : ” Parempia tunteita ”

Tuovila , Seija : ” Kun on tunteet ” (luettavissa internetin kautta)

 

 

 

Suunnilleen tämä sama teksti on yhdelle A4-arkille printattavassa muodossa seuraavassa osoitteessa.  Tunnekartan rakennehan ei avaudu kertalukemalla:

 

http://www.keepandshare.com/doc/1946833/tunneselitys-53k?da=y