Kristittyjen läheisyys ja varsinkin kristinuskosta puhuminen aiheuttaa monille Jeesuksen tarjoamasta pelastuksesta osattomille ärtymystä.  Tässä  toiminee sama mekanismi kuin mitä käsittelin kirjoitussarjan ensimmäisessä osassa.  Joku hyväksi aavistettu asia on niin lähellä, mutta silti vielä sillä hetkellä saavuttamattomissa.

 

Jumalaanhan voi uskoa järkiperusteilla luettuaan tarpeeksi vaikkapa professori Tapio Puolimatkan kirjoja tai muuta faktatietoa, mutta henkilökohtainen usko on lahja Jumalalta.  Siksipä evankelioitaessa on syytä panostaa rukoukseen, koska uskoon tulo on Jumalan työn tulosta ihmisessä.

 

Voin hyvin aavistaa, että myös Tunnetuvan lukijoissa Jeesusta käsittelevät artikkelit saattavat herättää ärtymystä.  Mutta miten kukaan voi luoda henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen, ellei Hänestä kerrota – monin eri tavoin.

 

 

                                  Tunnetupaterveisin,

 

                                  Pelle