Kaikki etsivät varmaan elämäänsä jollain tasolla tyydyttävää suhdetta.  Rakennuspalikoita tuollaisen suhteen rakentamiseen saa tunnekartalla   löytyvästä itäänpäin suuntautuvasta TYYDYTTÄVÄN SUHTEEN tunneskaalasta..

  thumb_1247913580.png  photo : "BRIERLEY", Austria via www.sxc.hu

Ensin tarvitaan selkeää viestintää.  Oma ja alussa hyvin varovainen avoimuus saattaa synnyttää avoimuutta toisessakin.  Toisen ominaisuuksien hyväksyminen voi johtaa kiintymykseen.  Siitä puolestaan seuraa ehkä yhteistä nautintoa, yhteyttä ja jopa hurmaakin.

Tämä on tosin vain hyvin yksinkertainen palikkamalli suhteen kehittymisestä ja  usein suhteen luomisessa käydään tunnekartan EPÄTYYDYTTÄVÄÄN SUHTEESEEN kuuluvien tunteiden puolella.  Hämmennys lienee ollut monen suhteen lähtökohta.  Myös seuraavat kolme tunneskaalaa tulevat tutuiksi suhdetta syvennettäessä : luoteinen TAVOITTEELLISUUS, pohjoinen HYVÄN LÄSNÄOLO ja koillinen OIKEIN TOIMIMINEN.

Otsikon suhde –sana voi tarkoittaa parisuhteen lisäksi esimerkiksi kaveruus- tai työsuhdetta.  Kaikkia tämän tunneskaalan tunteita yhdistää pitkähkö uloshengitys.

                                     Tunneterveisin,

                                     Pelle

 

PS. Tämä on 57. osa  kesä-heinäkuisesta 65-osaisesta TUNNESKAALAT – kokonaisuudesta.