Kirjoittajakoulutukseen kannattaa satsata, sillä hyvä teksti erottuu informaatiotulvasta.

HS:n toimittaja antaa ilmaiseksi kymmenen kirjoitusvinkkiä.

Laaja sanavarasto on jokaiselle kirjoittajalle elinehto.  Tammikuussa 2017 on ilmestynyt tuhansia tunneilmaisuja esittelevä nettijulkaisu nimeltään Miehen tunnesanasto.Netin useista synonyymisanastopalveluista parhaaksi on osoittautunut käännöspalvelu sanakirja.org josta pitää ensin kääntää sana englanniksi ja sitten etsiä eri sanavaihtoehtojen suomenkielisiä vastineita.

Kannattaa kirjoittaa kaikille aisteille ja välttää liian runsasta adjektiivien käyttöä.

Imagen kirjoittajakoulu tarjoaa satasen hintaan  iltapäiväluentoja 2.3.2017 asiakirjoittajille.

Alle lukioikäisille tarkoitetun Sulkasato –sivuston linkkivinkeistä  ja sen esittelemistä kirjoittajaoppaista hyötyy varttuneempikin kirjoittaja.

Maineikas Oriveden Opisto toimii nykyään Ahlman-nimen alla. Heidän opastustaan voi saada myös verkko-opintoina 350 euron lukukausihintaan

Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittajakoulutuksessa käytetty kirjallisuusluettelo lienee myös ponnahduslauta kohti parempaa tekstintuottamista.  Seuraavat kirjat ovat lainattavissa ainakin Jyväskylän yliopiston kirjastosta :

 

 

1269245_sun_burst.jpg

 

Aro, E. & Viljanen M. (toim.) 2011. Korville piirretyt kuvat. Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta. Helsinki: Like

Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio)

Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY

Hiltunen, A. 1999. Aristoteles Hollywoodissa. Tampere: Gaudeamus.

Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY

Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. 2009. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas.

Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. 2007. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas

Jaakkola, M. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura

Jalkanen, K. & Pudas, H. 2013. Rivien välissä. Kirjablogikirja. Helsinki: Avain

Jussila, R., Ojanen, E. & Tuominen, T. (toim.) 2006. Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura

Jääskeläinen, M. 2002. Sana kerrallaan. Johdatus luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.). 2007. Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino.

Koivisto, P. 2005. "Minähän se olen!" Miten elämästä tulee fiktiota Pirkko Saision romaanissa Pienin yhteinen jaettava. Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Helsinki: SKS

Kosonen, P. 2009. Moderni elämäkerta kertomuksena. Teoksessa S. Hägg, M. Lehtimäki & L. Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: SKS

Kosonen, P. 2014. Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opettamiseen. Teoksessa E. Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena

Kuismin, A. 2013. Päiväkirjat ja omaelämäkerrat: Aikain muistot ja kokemusten koulut. Teoksessa L. Laitinen ja K. Mikkola (toim.) Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Helsinki: SKS

Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42.

Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena

Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like

Lehtimäki, M. 2007. Todistaja-kertoja kaunokirjallisessa journalismissa. Teoksessa H. Kujansivu & L. Saarenmaa. Tunnustus ja todistus. Näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. Helsinki: Gaudeamus

Lehtonen, M. 1998. Faktan ja fiktion historia. Teoksessa U. Kivikuru & R. Kunelius (toim.) Viestinnän jäljillä. Helsinki: WSOY

Luukka, M. 2002. Mikä tekee tekstistä tieteellisen. Teoksessa M. Kinnunen & O. Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino

Martinheimo, A. 2000. Parempi lause: uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY

Mikkonen, K. 2005. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus

Neimala, K. & Papinniemi, J. 2008. Lukukirja: Kirja kirjoista. Helsinki: Otava

Nikkinen, A & Vacklin, A. 2012. Television runousoppia. Helsinki: Like

Ojanen, E. 2008. Tietokirjoittajan asenne. Teoksessa R. Jussila, E. Ojanen & T. Tuominen (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura

Parkko, T. 2011. Kirjoita runo. Helsinki: Avain

Parkko, T. 2012. Runouden ilmiöitä. Helsinki: Avain

Reinikainen, P. 2007. Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat. Helsinki: Kirjapaja

Reitala, H. & Heinonen, T. (toim.) 2003. Dramaturgioita. HY: Palmenia

Rimmon-Kenan, S. 1991. Kertomuksen poetiikka. Tampere: SKS

Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like

Sundstedt, K.. 2009. Kirjoita elokuvaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura

Svinhufvud, K. 2013. Verkkoon kirjoittaminen. Teoksessa U. Strellman & J. Vaattovaara (toim.) Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus

Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE

Vacklin, A. & Roosenvall, J. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Vacklin, A., Roosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Helsinki: Like

Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas

Venkula, J. 2011. Taiteen välttämättömyydestä. Helsinki: Kirjapaja