Y-kirjain ja tunne:

 

 

 

 

 

yhdenmukaisuus
yhdentekevyys
yhdenvertaisuus
yhteenkuuluvuus
yhteensopimattomuus
yhteensopivuus
yhteismitallisuus
yhteistyöhalukkuus

 

yhteistyöhaluttomuus
yhteisöllisyys
yhteydettömyys
yhteys
yhtäläisyys
ykseys
yksilöllisyys
yksimielisyys
yksinäisyys
yksioikoisuus
yksipuolisuus
yksiselitteisyys
yksisilmäisyys
yksisuuntaisuus
yksityisyys

 

yleispätevyys
yleistys
ylellisyys
ylenkatse
ylenpalttisuus
ylettömyys
ylevyys
yliampuvuus
yliannostus
yliarvostus
yliasiallisuus
ylihengellisyys
yliherkkyys
ylihuolehtivuus
yli-innokkuus

 

ylijännittyneisyys
ylikriittisyys
ylikuntoisuus
ylikuormitus
ylikäymättömyys
yliluottavaisuus
ylimielisyys
ylipuheliaisuus
ylirasitus
ylistettävyys
ylistävyys
ylistys
ylitsekäymättömyys
ylitsepääsemättömyys
ylivastuullisuus

 

ylivertaisuus
ylivirittyneisyys
ylivoima
ylivoimaisuus
yllyke
yllytys
yllättyneisyys
yllättävyys
yltiöpäisyys
yltäkylläisyys
yläkulo
ymmällään olo
ymmärrettävyys
ymmärtämättömyys
ymmärtäväisyys

 

ynseys

ystävyys
yritteliäisyys
yrmeys

yököttävyys

 

 

 

 

 

 

 

Tunnesanojen emosivusto löytyy osoitteesta :  

http://tunnetunteesi.wordpress.com