Joskus masentunutta auttaa se, että häntä pyydetään miettimään sitä, että onko hän vihainen jostain asiasta.  

On kuitenkin muistettava, että masennus voi olla myös jostain elimellisestä sairaudesta johtuvaa, mutta silti tiedostava itsetutkiskelu luotettavan ihmisen tai ryhmän kanssa tai kirjoitettuna voi olla eräs ovi pois masennuksen onkaloista.
 

 

 

Ihmisillä on myös taipumus vastustaa valmiita vastauksia tai selityksiä elämänsä kipukohtiin  Mielestäni toisten kokemukset masennuksesta kuitenkin voisivat olla eräs  lähtökohta itsetutkiskelulle, vaikka jokaisen masennus onkin yksilöllinen syineen ja oireineen.

 

 

           Tuntemisiin,

 

           Pelle