Tunnekartalta löytyvän  häpeän ympärille sijoittuu kahdeksan tunnetta, jotka muodossa tai toisessa esiintyvät myös Salme Blomsterin äänitteellä ”Oikea ja väärä syyllisyys”.  Sen voi tilata hänen kotisivujensa kautta. Tämä on jo toinen kerta, kun olen sijoittanut arvostetun  häpeätutkielman käyttämät tunnesanat tunnekartalle  ja huomannut niiden ympäröivän lähinnä juuri häpeän tunnetta.  Tämä vaikuttaisi vahvistavan tunnekarttamallin vieritunneteoriaa.

 

Seuraavassa kahdeksan referoitua lausetta Salme Blomsterin äänitallennetusta häpeäluennosta.  Toivottavasti ne antavat jonkinlaisen kuvan perisuomalaisen häpeän juurista ja oireista:

 

 

 

Lapsuudessa tyydyttämättä jääneet olennaiset tarpeet saavat ajattelemaan, etteivät ne olekaan tärkeitä.

 

Vanhempien tai muiden lapsuudessa vaikuttaneiden ihmisten tarvemaailman kautta eletty lapsuus altistaa riippuvuuskäyttäytymiseen myöhemmin elämässä.  

 

Mukautuvuus ilmenee taipumuksena ajatella paljon sitä, mitä muut ajattelevat minusta ja muuttaa siten ulkoa ohjautuen käyttäytymistään.

 

 1289316484_img-d41d8cd98f00b204e9800998e   Photo: SIAS VAN  SCHALKWYK via www.sxc.hu

 

Alemmuus syntyy kelpaamattomuuden tunteesta.

 

Tympeys kaikenlaisen uuden kokeilemiseen on myös tyypillistä häpeäihmiselle.

 

Nolous näkyy vaikeutena vastaanottaa lahjoja.

 

Vääränlainen nöyryys tai pikemminkin nöyristely paljastuu liiallisena kiltteytenä, joka puolestaan usein hankaloittaa omaa elämää.

 

Lapsena saavuttamattomaksi jääneen hyväksynnän hakeminen lähes keinolla millä hyvänsä kuuluu myös häpeään kietoutuneen ihmisen toimintamalleihin.

 

 

 

Seuraavassa blogikirjoituksessani paljastan Salme Blomsterin luennon myötä tunnekartasta uuden ulottuvuuden – vaakasuunnassa samalla korkeudella sijaitsevien tunteiden välinen dynaamisen yhteyden.  Häpeäihminen nimittäin usein kokee olevansa uhattu.

 

Voit tarkastella näitä häpeän ulottuvuuksia TUNNEKARTALTA, jossa häpeä löytyy kello neljän suunnalta neljänneltä kehältä ja uhka kello kahdeksan suunnalta neljänneltä kehältä.  Näiden tunteiden välissä luetellut tunteet kuuluvat usein myös tähän häpeäproblematiikkaan.

 

 

 

                       Tuntemisiin,

 

                       Pelle