Mikään kartta ei ole täydellinen.  Niinpä tunnekartassakin on omat puutteensa : kaikkia toisiinsa liittyviä tunteita ei ole saatu linkitettyä toistensa lähelle tai niiden vastatunteiksi.

Tällä kerralla esiteltävä TUNNEVEITSI on apuna käsiteltäessä toistensa taakse kätkeytyviä tunteita.  TUNNEVEITSEN luomisessa olen käyttänyt pitkän terapeuttisen kokemuksen omaavien henkilöiden teräviä oivalluksia.  Tunneveitsen teroittaminen on jatkuvasti käynnissä, mutta jo seuraavista havainnoista on todistettavasti ollut hyötyä monille tunteidensa kanssa tuskaileville.

 

”OMAAN ITSEEN KÄÄNNETTY VIHA AIHEUTTAA USEIN MASENNUSTA.”

Näin totesi pastori-terapeutti Petri Välimäki Radio Dein Armoterapiaohjelmassa 17.11.2008.   Nämä antoisat armoterapiaohjelmat jatkuvat taas tänä syksynä Radio Dein taajuuksilla (www.radiodei.fi) maanantaisin klo 21.40.

Siis, jos olet masentunut, niin voit kysyä itseltäsi : ”Mistä olen vihainen?” Tämä kysymys ja saattaa auttaa joitakin, vaikka masennuksella voi toki olla muitakin juuria, joista Petri Välimäki on laatinut seuraavanlaisen listan.

-mielenterveyden ongelmat, jotka vaativat ammattiapua

-biokemialliset syyt

-lapsuusmuistojen aiheuttama mielen haavoittuminen

-reagoiminen voimakkaasti johonkin tapahtumaan

-ihmisen luonnollisiin kehitysvaiheisiin liittyvät syyt

-päihteiden käytön moninaiset seuraukset

-taloudelliset syyt

-liian syvällinen asioiden pohtiminen

-pettymyksistä aiheutuva eristäytyminen

Lisäisin tähän listaan vielä luovuuteen liittyvät masennuskaudet.  Kokemukseni mukaan ajoittaiset saamattomuuden kaudet edeltävät voimakasta luomisprosessia.

”KATKERUUS ON LÄHES AINA SUREMATONTA SURUA”

Tämän omaa mieltäni totuudellisesti järisyttäneen lauseen löysin nyt jo edesmenneen terapeutti-kirjailija Martti Lindquistin viimeisenä vuodenvaihteenaan kirjoittaman ”Toivosta ja epätoivosta”-teoksen sivulta 72.  Häneltä olen oppinut myös parhaan tietämäni tunteiden määritelmän, joka tässä toistettakoon :

”TUNTEET OVAT OSA IHMISEN JÄTEHUOLTOA”

Kolmas timanttinen ajattelija, jonka havainnosta tahdon kertoa on Tommy Hellsten.  ”Saat sen mistä luovut – elämän paradokseja” –kirjassa hän kiteytti kiireen olemuksen näin:

”KIIRE SYNTYY VÄÄRISTÄ VALINNOISTA”

Myös tunnekartan erästä rakennepiirrettä voi hyödyntää, kun tunteille haetaan määritelmiä.   Tunnekartan perusajatuksena oli se, että jotkut tunteet ovat tavallaan toistensa summia.  Tunnekartalla se näkyy niin, että joidenkin tunteiden vastakkaisilla puolilla aika samanpituisen välimatkan päässä olevat tunteet ovat yhdessä muovanneet tuon keskellä olevan tunteen.   Seuraavassa luettelen joitakin esimerkkejä :

HÄPEÄ ON KIINTYMYKSEN JA INHON YHDISTELMÄ

VAPAUS ON ILOA JA USKALLUSTA

KATEUS KOOSTUU IHAILUSTA JA VIHASTA

Tämänkaltaisilla määritelmillä tunteiden nimeäminen saattaa helpottua. Yleisemminkin ajatellen pitänee paikkansa seuraava sääntö : Kun ilmiölle on löytänyt osuvan nimen, se on silloin myös paremmin mielen toiminnoilla hallittavissa.

 

                                     Tunteilemisiin,

                                     Pelle