Psykologia 2010 –kongressi järjestetään 18. – 20.8. 2010 Jyväskylässä:

 

http://www.psykologia2010.org

 

Tämän Psykologia 2010 –kongressin kohderyhmänä ovat myös psykologian opiskelijat, joista jotkut saattavat vielä olla etsimässä pro gradu –aihettaan.   Niinpä toistan alkukesällä tekemäni tarjouksen:  SDG*Tunnekartta on mahdollista ottaa pro gradu – tutkielman aiheeksi.  Tämä aivan uudentyyppinen,  pallon muotoon projisoitu, mutta myös kaksiulotteisena tarkasteltavissa oleva tunnemaailma antaa mahdollisuuden lähestyä tunteita ja niiden dynamiikkaa hyvin monelta eri näkökulmalta.  Ehkäpä sait jo jonkinlaisen käsityksen siitä Psykologia 2010 –kongressin tapahtumapaikan ilmoitustauluille jaetuista tunnekartoista.

 

Tarkasteltuani kansainvälisessä tiedemaailmassa tähän asti internetissä julkaistuja yleiskatsauksia ihmisen tunnespektristä väitän, että SDG*Tunnekartta on hyvin kilpailukykyinen nykyisin psykologisessa tiedeyhteisössä hyväksyttyjen tunnemallien rinnalla.  Se on käännetty jo englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi.   

 

 Mutta ennen kuin SDG*Tunnekartta voidaan tieteellisin kriteerein hyväksyä varteenotettavaksi tieteelliseksi malliksi psykologian alalla, niin jonkun on ensin rohkaistuttava tekemään siitä pro gradu – tutkielma.  Sen jälkeen tuota pro gradu -tutkielmaa voidaan käyttää lähdeaineistona tieteellisissä artikkeleissa.  Tunteet ovat kansainvälistä kieltä ja  niinpä tämä tunnemalli on mahdollisesti  sovellettavissa kulttuurirajojen ylikin.

 

   thumb_1282055518.png  photo : Robert Praksa via www.sxc.hu

 

Tässä olisi sinulle auki oleva ovi mahdollisesti kansainvälisestikin merkittäviin tutkimuskuvioihin:

 

http://tunnekartta.vuodatus.net/blog/2530350

 

Olen saanut tänä kesänä jo suullisen lupauksen SDG*Tunnekartan sijoittamisesta erään suomalaisen yliopistotaustaisen nettisivuston linkiksi.  Tämä kannustava yhteistyöuutinen yhdessä useiden Suomesta ja Yhdysvalloista saamieni tunnekarttaa koskevien suositusten kanssa rohkaisee toivottavasti sinua tai jotain tuttavaasi ottamaan tämän tarjoamani haasteen vastaan.  Näin Psykologia 2010 –kongressin antina sinulla saattaa olla kotiinviemisinä erittäin moniulotteinen tutkimuskohde.

 

Psykologian alan ammattilaisille suosittelisin tästä Tunnetupa-blogista seuraaviin kategorioihin  tutustumista:

 

-TUNNEKARTTA

-tunnekarttaextra

 

Vaikka olen yli kymmenen vuoden kehitystyön ajan perehtynyt tähän tunnekarttaan hyvin kriittisinkin mielin, niin yllättäen siitä löytyy aina vain uusia ulottuvuuksia.  Se on kuin kaleidoskooppi, joka avaa joka päivä uudenlaisen ikkunan tunteisiin.

 

 

              Tuumasta toimeen,

 

              Pelle Gudsson