Viikonloppuna huomasin todeksi sen, mitä Tapio Puolimatkakin on kirjassaan ”Kasvatus, arvot ja tunteet” tuonut esille.  Meissä syntyvät tunteet liittyvät vahvasti niihin arvoihin, jotka olemme omaksuneet.

 

Esimerkiksi vääryyden  tunteen voisi määritellä yksinkertaisesti normien vastaisuudeksi.  Kokonaan  toinen asia on se, että kuka ne normit luo ja ovatko ne loppujen lopuksi elämää suojelevia normeja.  Meillä sisällä kuitenkin on omat oikeat tai väärät normimme, joiden rikkominen saa aikaan vihastumisen.  Tämä näkyy tunnekartalla länteen suuntautuvalla tunneskaalalla : hämmennys, vääryys, kiukku, viha, julmuus, raivo, hysteria.  Kun arvomaailmat poikkeavat joustamattomasti liikaa toisistaan alkaa ilmassa olla negatiivista sähköä. Silloin on tavallaan valtataistelun paikka ja aika, jolloin arvot saattavat tulla uudelleen määritellyksi – joskus aivan väärinkin perustein.  Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

 

Valtaapitävät voivat  saada aikaiseksi huonoja lakeja, jotka ajavat yhteiskuntaa ja yksilöitä umpukujaan.  EU:n toimesta on luotu paljon sellaista lainsäädäntöä, jotka poikkeavat suomalaisesta normistosta, ja jotka eivät sovellukaan tänne.  Esimerkiksi haja-asutusalueiden jätevesihuoltomääräysten kiristäminen on todettu ylilyönniksi, jonka perimmäisenä tarkoituksena on ollut lähinnä rahastaminen. 

 

Vanha konsti on usein parempi kuin pussillinen uusia.  Esimerkiksi koneellisen ilmastoinnin ja sen huonon  huollon on epäilty olevan  julkisten  rakennusten homeongelmien syynä.  Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset voivat lisätä homeongelmien määrää  vielä räjähdyksenomaisesti, kun kaikkia teknisiä näkökohtia ei ole huomioitu.

 

Jyväskylässä järjestetään lauantaina 18.2.2012 klo 13-16 seminaari ”Kuinka harmaa talous rohmuaa rahasi?” kaupunginkirjaston  pienessä luentosalissa, pienessä Minnansalissa.  Sielläkin käsitellään vääryyden vaikutuksia yhteiskuntaan.

 

Loppujen lopuksi valtaapitäjien  toimet ja heidän laatimansa lait ja normit arvostelee Jumala.  Vanhan testamentin aikaankin Israelissa oli sekä sellaisia kuninkaita, jotka tekivät sitä mikä on hyvää Jumalan  silmissä, että myös niitä jotka kintaalla viittasivat Jumalan tahdolle.

 

 

                     Tuntemisiin,

 

                     Pelle