Kun tunteet tulevat pintaan, niin joskus oma tai lähipiirin apu ei riitä.  Psykologian ammattilaisten tehtävänä onkin ongelmatilanteissa luoda sellaiset turvallisiksi koetut olosuhteet, jotta kulloinkin ongelmallisiin tunteisiin päästään käsiksi.  Tunnekarttaan www.taiwas.net/tunteet  tutustujille olen esittänyt sellaista nyrkkisääntöä, että jos kulloinkin vaivaava negatiivinen tunne sijoittuu  perustunteiden (ilo-uskallus-kiintymys-inho-suru-pelko-viha-ihailu) muodostaman suorakaiteen ulkoreunalle tai sen ulkopuolelle ja jatkuu viikkoja tai kuukausia, niin on syytä  alkaa hakea yhteyttä ammattiauttajiin tai etsiä mahdollisesti tarjolla olevaa vertaistukea.

 

   4920730126_7382796861.jpg

 

Kun tutkin tällä viikolla Jyväskylässä järjestetyn Psykologia 2010 –kongressin ohjelmaa, niin sieltä löytyi paljonkin tunteisiin liittyviä luentoja, kuten saattoi olettaakin:

 

http://www.psykologia2010.org/downloads/psykologia2010_ohjelma_140710.pdf

 

Seuraavassa luettelo niistä tunteista, jotka löytyivät jossain muodossa sekä luentojen otsikoista kuin myös tunnekartalta:

 

Syyllisyys

Erillisyys

Luottamus

Vaatimus

Varmuus

Suru

Masennus

Uupumus

Yhteys

Pelko

Kiusanhalu

Sopeutuminen

Turva

Kiintymys

Läheisyys

Hyväksyntä

Eheys

Levollisuus

 

Koska  suomen kielen tunnesanasto on  hyvinkin laaja olen tähän alapuolelle listannut luentojen otsikoista löytämiäni tunteisiin liittyviä termejä ja sen jälkeen maininnut sitä mielestäni lähimmin tunnekartalla vastaavan termin.  Näin paljastuu tunnekartan eräs ominaisuus, joka mahdollistaa likitunteiden sijoittamisen tunnekartalta löytyvien tunteiden väliin.  Yhtäsuuruusmerkkien kohdalle sopisi paremmin likiarvon merkki

 

Hyvinvointi  = ilo

Kasvu = uskallus

Väkivalta = julmuus

Palautuminen = elinvoima

Tuki = myötätunto

Ylivilkkaus = ailahtelu

Vaikuttavuus = täyttymys

Tuloksellisuus = täyttymys

Haluttomuus = tympeys

Epävarmuus = ahdistus

Motivaatio = vastuu

Tyytymättömyys = paheksunta

Työn imu = helppous

Työholismi =riippuvuus

Haaste = vastuu

Tarkkaavaisuus = vireys

Tarkkaamattomuus = ailahtelu

Ikääntyneisyys = oireilu

Tyytyväisyys = riittävyys

Joustavuus = mukautuvuus

Omistautuminen = keskittyneisyys

Sitoutuminen = vastuu

Osaaminen = taitavuus

Trauma = järkytys

 

Esimerkkilistan avulla voi huomata, että lähes kaikki Psykologia 2010-kongressissa psykologian ammattilaisten toimesta luennoissa tarkastellut tunnereaktiot on löydettävissä myös tunnekartalta.  Tunnekarttahan on apuväline, joka hahmottaa ihmisen koko tunneskaalaa.  Kyse on siitä että löydetään sellaiset tunnekäsitteet jotka ovat kaikkien ymmärrettävissä.  Tunnekartassa on tavallaan  121 tunnetta paalutettu pallopinnalle.  Kehittyneissä kulttuurikielissä  on lisäksi käytössä satoja tai jopa tuhansia muita tunnenimityksiä.  Tämän tunnekarttamallin mukaan melkein kaikki tunteet on sijoitettavissa näiden 121 tunteen muodostamalle pohjakartalle.  Kun tunneviritteisiä mielenliikkeitä aletaan käsitellä tarkemmin, niin silloin on toki  asiallista käyttää yksityiskohtaisempia termejä.  Varsinkin kun ammattilaiset vaihtavat tietoja keskenään.

 

Tutustuessani tänään  kongressin tapahtumapaikan kirjapisteisiin, niin huomasin, että korviini tulvi sellaista ammattikieltä, joka lähinnä hämmensi.  Toivottavasti psykologista ammattiapua tarvitsevat tulevat saamaan palvelua niin hyvällä yleiskielellä, että se hämmentämisen sijaan selkiyttää heidän ajatuksiaan.

 

 

                     Tuntemisiin,

 

                     Pelle Gudsson