Luettelen seuraavassa muutamia tunne-elämään liittyviä yleisiä faktoja.  Näistä tiedoista voi olla sinulle paljonkin apua, kun  tunteet valtaavat mielen :

 

  Tunteet tulevat ja menevät – kuin pilvet.

  Ajattelemalla, sanoin ja myös mielikuvin voi vaikuttaa tunteisiin.

  Tunteet tarttuvat hyvin helposti.

  Tunnetyöskentely väsyttää.

  Jossain tietyssä tunnetilassa koetut asiat muistetaan parhaiten, kun tuo tunnetila aktivoituu.

  Ihminen havaitsee herkimmin ne yksilöt, joiden tunnetila vastaa hänen omaansa.

7   Nimeämällä tunteensa  sen vaikutus omaan olemukseen vähenee   http://joi.nu/jQ

8   Tunteet eivät ole jatkuvasti mieltämme ohjaamassa.

9   Mielessämme voi olla samanaikaisesti useita tunteita.

10 Tunteet voivat kätkeytyä toistensa taakse.

11 Yllättävä, vahvempi tunne voi peittää alleen jonkun muun tunteen tilapäisesti.

12 Pitkäkestoisempi mieliala vaikuttaa tunteiden aktivoitumisherkkyyteen.

13 Hengitystavalla ja tunteilla on yhteys keskenään.

14 Olemme vastuussa omista tunteistamme.

15 Tunteet voivat johtaa myös harhaan.

16 Tunnekuohun aikana ei kannata tehdä mitään suuria ratkaisuja.

17 Tukahdutetut tunteet voivat ilmaista itsensä ruumiin oireina.

18 Kätketyt tunteet saattavat paljastua ylireagointina.

19 Tunne-elämä  vapautuu reagoimaan normaalisti, kun tukahdutetut tunteet eletään läpi.

20 Jollet kerro toiselle tunteestasi, hän ei voi sitä muuten aivan varmasti tietää.

21 Tunteiden jakaminen toiselle ihmiselle tai päiväkirjalle helpottaa oloa.

 

Varsinkin tuo ensimmäinen kohta on hyvä muistaa, kun mielen täyttävät hyvin epämieluisat tunteet.  Ne menevät kyllä ajastaan ohi, kunhan uskallat kokea ne aidosti. 

 

                    Tuntemisiin,

                    Pelle Gudsson