Taloudellista tulosta korostavan Jari Parantaisen mielipiteitä oli ilo lukea  Ratkaisija 2/2011 –lehdestä, joka on ”Tunteet työssä”-teemanumero.  Olli Mannisen artikkeli ”Ei mitään hellyysläppää” innosti tekemään Jari Parantaisen ajatuksista tämän referaattityyppisen kirjoituksen, joka syventyy lopussa kohti itsenäistä ajattelua.   Aluksi esittelen linkin hänen  markkinointiblogiinsa:

 

http://pollitasta.fi

 

1306963956_img-d41d8cd98f00b204e9800998e Gabriella Fabbri

 

Taitava myyjä huomaa myötätuntoisesti asiakkaansa tarpeet.  Hänen tulee kuitenkin myyntityön ensivaiheessa luoda myönteinen tunneilmasto arkisemmalla keskustelulla.  Yleisesti ottaen positiiviset tunteet edistävät myös innovaatioiden  eli kaupallistettujen ideoiden syntymistä.

 

Antti Apusen ja Jari Parantaisen tuore kirja ”Gurumarkkinointi” kertoo aiheesta lisää. Tuosta linkistä voit muuten tilata ilmaisia pika- ja kirjekursseja. Tässä tapauksessa tieto ei lisää tuskaa, vaan  auttaa pääsemään siitä eroon. Business-maailmassa menestyvän  kun tulee oikealla tavalla tuoda esiin kilpailijoitaan parempi asiantuntemuksensa.

 

 Ostopäätöksessä ratkaisevia tekijöitä ovat:

 

-taitavasti ja oikeaan aikaan esitetty ratkaisuehdotus

-kunnioittava ja vastavuoroinen käytös myyntineuvottelussa

-ympäröivän maailman mukauttava vaikutus

-tarinan käyttö markkinoinnissa

 

 1306964165_img-d41d8cd98f00b204e9800998eGary Scott

 

Suomalaisten heikkous globalisoituvassa maailmassa on usein juuri markkinointi.  Siksi monet menestyvätkin yritykset myyvät liiketoimintansa suuremmille kansainvälisille yrityksille.  Suomalaisten vahvuutena taas on luovuus tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.  Suomessa innovoidut hyödykkeet ovat kyllä riittävän hyviä maailmanmarkkinoille. Usein olemme jopa maailman parhaita

 

Tunteet huomioiva markkinointi, joka jatkuu myös kaupanteon jälkeen, on opittavissa. Niin tuotteen tai palvelun ostaja pysyy jatkossakin todennäköisemmin merkkiuskollisena

Näin syntyy jatkuvasti kasvavaa taloudellista tulosta, koska entiset asiakkaat tulevat aikanaan käyttämään uudestaankin myyntipalvelujasi. Tyytyväisinä he toimivat myös mainostajina lähipiirinsä ihmisille – mahdollisille uusille asiakkaille.  Mikä sisäinen riemu yrittäjälle!

 

 1306964179_img-d41d8cd98f00b204e9800998eKriss Szkurlatowski

 

SDG*tunnekarttaa, joka monin tavoin mallintaa tunteiden vaihtelua ihmismielissä, voi käyttää myös markkinointia opiskeltaessa.  Esimerkkinä tuon tässä edellä lihavoiden kirjoitetut tunteet.

 

Taitavuus vieritunteineen löytyy kello yhden suunnalta kolmannelta kehältä keskipisteestä lukien.  Kunnioitus sitä ympäröivine tunteineen on samoin kolmannella kehällä puoli kolmen suunnassa.  Mukautuvuus ympäristön mieltymysten suuntaan taas näkyy kello neljän suunnalla viidennellä kehällä.  Noiden kolmen tunteen voi kuvitella muodostavan kaaren ympyrälle, jonka keskiössä on asiakasuskollisuus ja ostosten keskittäminen.  Ne sijoittuvat kello kahden suunnalle viidennelle kehälle.

 

Kun kiinnität huomion edellä mainittujen tunteiden sekä niiden läheltä löytyvien positiivisten mielentilojen luomiseen, taloudellinen tuloskin myyntityössä paranee.  Näin tunteiden merkitystä voi kuvata tämän SDG*tunnekartan avulla.  Johtopäätös vastaa Jari Parantaisen edellä esittämiä ajatuksia.

 

Edellä kerrotut markkinointiperiaatteet sopivat pitkälti myös evankeliointiin. Siinä tosin tekemisen ja tahtomisen tulee olla Jumalan Pyhän Hengen ohjaamaa. Evankelioinnin tavoitteena on saada mahdollisimman moni luomaan persoonallinen suhde Jeesukseen.  Jari Sarasvuon mukaan kristityillä on maailman paras markkinoitava asia, mutta sen tiedon levittämisessä toimitaan liian usein vähemmän taidollisesti.

 

Jeesuksen  vajaa  kaksi tuhatta vuotta sitten tapahtunutta taivaaseen nousemista juhlistetaan nyt helatorstaina Suomessa.  Silloin ei kaupoissa voida markkinoida mitään kilpailevia tuotteita tai palveluita.  Niillähän moni yrittää paikata sitä aukkoa sisimmässään, jonka voi täyttää vain Jeesuksen tunteminen omana vapahtajana ja ystävänä.

 

Tärkeimpänä erona maallisten, maksullisten palvelujen  ja Jeesuksen tarjouksen välillä on se, että tämä hyvin monipuolinen ja vastavuoroinen palvelusopimus on jo puolestasi maksettu. 

 

 

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef 2:8-9)

 

 

 1306964022_img-d41d8cd98f00b204e9800998emarija jure

 

Saadaksesi tuon lahjan, sinun tulee tunnustaa syyllisyytesi Jumalan edessä . Kymmenen käskyn laki auttanee sinut näkemään nykyisen elämän vaelluksesi Jumalan silmin.  Uskomalla Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen syyllisyydestä vapauttavaan voimaan omassa elämässäsi Jumala näkee sinut kuitenkin taivaskelpoisena.  Sopimukseen kuuluu se, että luovut oman elämäsi hallintavallasta ja alat luottaa Jumalan Pyhän Hengen ohjaukseen elämäsi tärkeimmissä  valinnoissa.   Mikäli kuitenkin joskus erehdyt poikkeamaan Jumalan tahdosta, voit  nöyrästi turvata  Jeesuksen tarjoamaan sovitukseeen sinun ja Jumalan välillä. Jumalalla on sinua varten varattuna edeltä valmistettuja tekoja, joissa hän voi käyttää sinun parhaita kykyjäsi.  Rukousyhteys on auki aina tarvittaessa.  Tarkemmat sopimusehdot löytyvät Uudesta testamentista.

 

 

Pyhän byrokratian selvittämiseksi lienee hyvä kertoa, että kolmiyhteinen Jumala käsittää kolme itsellistä persoonaa, jotka toimivat täysin sopusoinnussa keskenään.  1)Jumala on taivaassa. 2)Jeesus tuli maan päälle ihmiseksi ja täällä taivaallisen tehtävänsä suoritettuaan nousi taivaaseen.  3)Pyhä Henki puolestaan saapui maailmaan helluntaina - seitsemän viikkoa Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen - edustamaan Jumalaa.

 

 

Esimerkkinä  tuossa pienellä kirjoitetussa tekstissä mainitusta edeltä valmistetusta teosta voin esittää Jumalan kunniaksi luodun SDG*tunnekartan ja sen erikieliset versiot. Sen valmistumisessa Jumala on käyttänyt vahvaa taipumustani symmetrisyyteen. SDG*tunnekarttaa  voi  tulkita myös Jeesus-keskeisenä.   Silloin sen keskipisteessä olevan rauhan voi käsittää tarkoittavan kaikissa tunnemyrskyissä kestävää, Jeesuksen lahjoittamaa rauhaa, jota Hän juuri nyt sinullekin lahjana tarjoaa.

 

Jeesuksen osoittamasta empatiasta, joka mahdollisti edellä pienin kirjaimin selostetun sopimuksen, ei välttämättä seuraa maallisessa valuutassa näkyvää taloudellista tulosta.  Menestysteologiassa tosin sellaista luvataan, mutta se ei ole Raamatun kokonaisilmoituksen mukaista.

 

Jeesuksen vastaanottaminen elämän Herraksi ei  tarkoita elämää ilman kärsimystä.  Silti Uuden testamentin ohjeiden mukaan toimiminen on tuonut monelle yrittäjälle myös taloudellista menestystä.  Tästä yhtenä esimerkkinä on Seinäjoen seutu, jossa hengellinen elämä on vireää ja Raamatun mukaista.  Sillä seutukunnalla myös yrittäjät menestyvät poikkeuksellisen hyvin.

 

Jumalan myötätunto taloudellisissa asioissa on näkynyt myös  eräiden kansainvälisesti merkittävien innovaatioiden synnyssä.  WINDSIDE -tuotemerkillä markkinoitavien pystytuuligeneraattorien perusidea kehittyi Risto Joutsiniemen unessa saamasta näystä.  Vuoden 2011 loppuun asti  osakeyhtiöllä on menossa osakeanti.  Tuulivoimayritysten taloudelliset näkymät maailmalla ovat auvoiset.  Sinä voit olla mukana  yrityksen taloudellisen tuloksen kasvattamisessa hankkimalla WINDSIDE -osakkeita.  Itsellesi kertyy tuosta empaattisesta investoinnista vuosien mittaan mukavasti osinkotuloja.

 

 

 

               Myötätuntoisin miettein,

 

                Pelle Gudsson