Tunnekartan www.taiwas.net/tunteet itään päin kulkeva TYYDYTTÄVÄN  SUHTEEN tunneskaalan ja pohjoiseen kulkevan HYVÄN LÄSNÄOLON tunneskaalan rajaaman oikean yläneljänneksen kaikki tunteet on miellettävissä myönteisiksi.  Niinpä voisi ajatella, että  tammikuussa laatimieni läheisyyttä käsittelevien kirjoitusten (HYVÄN LÄSNÄOLO) ja tässä kuussa tarkasteltavan avoimuuden avulla (TYYDYTTÄVÄ  SUHDE) olisi mahdollista muuttaa omaa tunne-elämäänsä myönteisemmäksi.  Tosin kumpikaan noista tunteista ei ole hetkessä luotavissa ihmisten välisiin suhteisiin.  Ehkäpä siksi myönteisiä tunteita koetaan nykyisin niin vähän.

 

Kolmas akseli, joka kulkee myönteisten tunteiden neljänneksen kautta on nimeltään TOIMITAAN OIKEIN).  Kun löytää kutsumuksensa, niin sekin edesauttaa  tunne-elämän tasapainottumista.

 

Tämän kaltainen myönteisiäkin tunteita huomioiva näkökulma oli myös emerita-professori Lea Pulkkisella mielessään varsinkin uransa alkuaikoina.

 

Tunnekartan vastatunnerakennetta voi hyödyntää myös niin, että kun huomaa itsessään jonkin kielteiseksi mielletyn tunteen, niin voi etsiä sitä vastapäätä olevan myönteisemmän tunteen.  Miettimällä miten tuon myönteisemmän tunnetilan voisi saavuttaa, saattaa ajatuksissa aueta uudenlaisia uria mieltää maailmaa.

 

 

                           Tuntemisiin,

 

                           t. Pelle